กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kick-off เสริมศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรด้าน NQI ในภูมิภาคตอนใต้ของประเทศ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kick-off เสริมศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรด้าน NQI ในภูมิภาคตอนใต้ของประเทศ

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kick-off เสริมศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรด้าน NQI ในภูมิภาคตอนใต้ของประเทศ  

       นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และบุคลากรสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ประชุมหารือความร่วมมือกับ ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และคณะบุคลากรจากมหาวิทยาสงขลานครินทร์ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมศักยภาพนักศึกษา เพื่อตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรด้าน NQI ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ

          วศ. ร่วมมือ มอ. Kick-off พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบโปรตีนในถุงมือยางให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 คู่ขนานไปกับการพัฒนานักศึกษา มอ. ปีที่ 4 ในรูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพื่อ Up-skill การทำงานอย่างมืออาชีพให้กับบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad