กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมองค์ความรู้การจัดการวัสดุเหลือทิ้งผู้ประกอบการ OTOP ประเภทเครื่องจักสานจากกก จังหวัดอำนาจเจริญ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมองค์ความรู้การจัดการวัสดุเหลือทิ้งผู้ประกอบการ OTOP ประเภทเครื่องจักสานจากกก จังหวัดอำนาจเจริญ

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการวัสดุเหลือทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องจักสานจากกก" แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทเครื่องจักสานจากกก ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทเครื่องจักสานจากกก ผลักดันให้สามารถนำเทคโนโลยีการจัดการเศษกก และการบำบัดน้ำเสียที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ขอการรับรองการผลิตสีเขียว (Green production) เพื่อการส่งออก และสร้างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ

   การพัฒนาเทคโนโลยีการนำเศษกกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตด้วยการผสมผสานวิธีทางกายภาพ ชีวภาพและทางเคมี โดยเน้นวิธีการที่เดินระบบง่ายและราคาถูก เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากกกเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี น้ำเสียจากกระบวนการผลิตถูกระบายทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านกระบวนการบำบัดที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการแพร่ของสารมลพิษต่างๆ ได้แก่ สี ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าความเน่าเสียของแหล่งน้ำทั้งในรูปของ บีโอดี (Biological Oxygen Demand; BOD) และ ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand; COD) ลงสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากกกเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad