Header Ads

Header ADS

เพิ่มศักยภาพนักบริหารอุตสาหกรรมไทยยุคใหม่...วิศวะมหิดล เปิดสมัคร ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ วันนี้-30 มิ.ย. 64

 


เพิ่มศักยภาพนักบริหารอุตสาหกรรมไทยยุคใหม่...วิศวะมหิดล เปิดสมัคร ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ วัน


นี้-30 มิ.ย. 64

องค์กรยุคใหม่ต้องการวิศวกรอุตสาหการ และนักบริหารอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้ และเข้าใจถึงการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์องค์กรในบริบทโลกสู่อนาคตในหลายมิติและกว้างไกล ดังนั้นเพื่อให้วิศวกรไทยและนักบริหารอุตสาหกรรมก้าวไปไม่หยุดนิ่งกับโลกอุตสาหกรรม 4.0 ที่เปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี โรโบติกส์ ออโตเมชั่นและดีพเทค คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการจัดอันดับโลกเป็น มหาวิทยาลัย 5 ดาว ประจำปี 2021-2024 (QS Stars Rating System) เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับพัฒนาศักยภาพตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ Reskill , Upskill หรือ New Skill โดยแบ่งเป็น ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและบริหารการผลิต อุตสาหกรรม และการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมยุคดิสรัพชั่น เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความเป็นผู้นำ การสร้างความสำเร็จของการบริหารจัดการกระบวนการผลิตในแนวคิดใหม่ การพัฒนานวัตกรรมทั้งระบบ โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาทำงานได้ทันที ด้วยระบบการเรียนการสอนเชิงรุกที่เน้นการปฏิบัติและตอบโจทย์ได้จริง Work-Based Education ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ นับเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับคนทำงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพใหม่อย่างไร้ขีดจำกัดในยุคดิสรัปชั่นและสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรืออุตสาหกรรม


อนาคตสดใสและความท้ายทายของโอกาสใหม่ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ อาทิ วิศวกรอุตสาหการ , นักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการ , ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และบริหารจัดการ , ผู้บริหารอุตสาหกรรม, ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน , ผู้ประกอบการ เช่น ธุรกิจกลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน , การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า , การวางแผนการผลิต , การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

            ผู้สนใจสมัครเรียนผ่านระบบ Online Admission ได้ที่ลิ้งค์https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-889-2138 ต่อ 6201 - 6203

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.