ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเยาวชนเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 18 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเยาวชนเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 18

ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเยาวชนเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 18

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่... ใฝ่รู้” ปีที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของเยาวชน 4 ด้าน (4Cs) ประกอบด้วย การคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย (Communication) การทำงานเป็นทีม (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกและความเป็นพลเมืองดีต่อสังคมส่วนรวม เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง 

การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษา แข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แข่งขันโครงงานเพื่อยกระดับชุมชนไทย ตามแนวทาง ESG โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ขอเชิญสถาบันการศึกษาจัดทีมเข้าร่วมแข่งขัน โดยสามารถศึกษาคู่มือ เตรียมความพร้อม และสมัครได้ทาง https://klamaifairoo.phonlamuangdee.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 สิงหาคม 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fanpage : SCB Challenge “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad