CGTN: จีน-หมู่เกาะโซโลมอน ประกาศเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน มุ่งยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคี - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

CGTN: จีน-หมู่เกาะโซโลมอน ประกาศเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน มุ่งยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคี

Chinese President Xi Jinping meets with visiting Prime Minister of the Solomon Islands Manasseh Sogavare at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, July 10, 2023. Photo: Xinhua

CGTN: จีน-หมู่เกาะโซโลมอน ประกาศเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน มุ่งยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคี

 

ปักกิ่ง--12 กรกฎาคม 2566--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็

 

จีนและหมู่เกาะโซโลมอนได้ประกาศสถาปนาความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านที่มี “ความเคารพซึ่งกันและกันและการพัฒนาร่วมกันเพื่อยุคใหม่” นับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระหว่างที่ผู้นำของหมู่เกาะโซโลมอนเดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง

 

นับตั้งแต่จีนและหมู่เกาะโซโลมอนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ความร่วมมือฉันมิตรระหว่างสองประเทศก็ได้กลายเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ ในหมู่เกาะแปซิฟิก แม้ว่าความสัมพันธ์จะเริ่มต้นค่อนข้างช้าก็ตาม ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำของจีน กล่าวเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ ขณะพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรี มานาสเซห์ โซกาแวร์ ผู้นำของหมู่เกาะโซโลมอน

 

หมู่เกาะโซโลมอนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนในปี 2562 หลังจากตัดสัมพันธ์กับไต้หวัน และยอมรับหลักการจีนเดียวอย่างเป็นทางการร่วมกับกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

 

ความร่วมมือที่เฟื่องฟู

 

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสองประเทศถือเป็นกระบวนทัศน์แห่งเอกภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาร่วมกันสำหรับประเทศที่มีขนาดต่างกัน และสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

 

จีนพร้อมที่จะยกระดับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และกระชับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหมู่เกาะโซโลมอนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีจะมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และนำประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้น” ผู้นำจีนกล่าว

 

ข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการระบุว่า จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะโซโลมอน โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 498 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 นอกจากนี้ การส่งออกจากหมู่เกาะโซโลมอนไปยังจีนยังมีสัดส่วนมากถึงสองในสามของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ


                                          

ประธานาธิบดีจีนกล่าวเสริมว่า จีนยินดีที่จะรับประกันการพัฒนาและเสถียรภาพในระยะยาวของหมู่เกาะโซโลมอน และพร้อมที่จะแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาที่เกิดจากการพัฒนาประเทศจีนให้ทันสมัย ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ของจีน กับยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่เกาะโซโลมอน พ.ศ. 2578 (Solomon Islands' Development Strategy 2035) ไปจนถึงขยายความร่วมมือเชิงปฏิบัติในด้านต่าง ๆ และเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากหมู่เกาะโซโลมอน

 

จีนกำลังสนับสนุนให้วิสาหกิจจีนจำนวนมากขึ้นเข้าไปลงทุนและทำธุรกิจในหมู่เกาะโซโลมอน นอกจากนั้นยังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคโดยไม่มีข้อผูกมัดทางการเมือง” นายสี จิ้นผิง กล่าว พร้อมกับเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายขยายการแลกเปลี่ยนฉันมิตรในด้านต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาลและการศึกษา และกล่าวว่าจีนสนับสนุนหมู่เกาะโซโลมอนในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแปซิฟิกเกมส์ ครั้งที่ 17

 

“เคารพอำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกัน”

 

ในระหว่างการหารือร่วมกัน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า จีนเคารพอำนาจอธิปไตยและเอกราชของประเทศต่าง ๆ ในหมู่เกาะแปซิฟิกอย่างเต็มที่ และสนับสนุนความเท่าเทียมกันของทุกประเทศ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

 

เขาเน้นย้ำว่า จีนเคารพเจตจำนงของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก และจะปรึกษาหารือกันมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนแบ่งปันผลประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีต่อทุกฝ่าย นอกจากนี้ จีนยังเคารพในประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก โดยส่งเสริมความหลากหลายและความงามร่วมกันของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกัน จีนยังเคารพความเป็นเอกภาพและการพึ่งพาตนเองของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก และสนับสนุนให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก พ.ศ. 2593 (2050 Strategy for the Blue Pacific Continent) เพื่อสร้างภาคพื้นแปซิฟิกที่สงบสุข กลมกลืน ปลอดภัย อยู่ร่วมกันได้ และเจริญรุ่งเรือง

 

นอกจากนี้ ผู้นำจีนยังชื่นชมหมู่เกาะโซโลมอนที่ยึดมั่นในหลักการจีนเดียว รวมทั้งสนับสนุนหมู่เกาะโซโลมอนในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ในการพัฒนาของชาติ และสนับสนุนเส้นทางการพัฒนาที่หมู่เกาะโซโลมอนเลือกเอง

 

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนตั้งใจจะดูแลกิจการในประเทศให้ดี ขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้สร้างสันติภาพของโลก ผู้สนับสนุนการพัฒนาโลก และผู้ปกป้องระเบียบโลกตลอดไป

 

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนตระหนักดีว่าประเทศต่าง ๆ ในหมู่เกาะแปซิฟิกต้องเผชิญกับความท้าทายรุนแรงอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จีนจึงพร้อมที่จะยกระดับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น บริการอุตุนิยมวิทยา การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ และพลังงานสะอาด เพื่อช่วยให้ประเทศเหล่านี้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ขององค์การสหประชาชาติ

 

นอกจากนี้ เขายังกล่าวด้วยว่า จีนยินดีที่จะเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือกับหมู่เกาะโซโลมอน ส่งเสริมลัทธิพหุภาคีอย่างแท้จริง ปกป้องความถูกต้องและความยุติธรรมระหว่างประเทศ ร่วมกันต่อต้านแนวคิดแบบสงครามเย็นและลัทธิครอบงำ ตลอดจนปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

นายกรัฐมนตรีโซกาแวร์ของหมู่เกาะโซโลมอน กล่าวว่า การตัดสินใจสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง โดยความสัมพันธ์ทวิภาคีประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จีนได้กลายเป็นหุ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะโซโลมอน และเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาที่เชื่อถือได้

 

นายกรัฐมนตรีโซกาแวร์เน้นย้ำว่า หมู่เกาะโซโลมอนยึดมั่นในหลักการจีนเดียว และปรารถนาที่จะรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่างใกล้ชิดกับจีนต่อไป ตลอดจนเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรม และอื่น ๆ ไปจนถึงร่วมกันรับมือกับความท้าทายระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น พร้อมกับยืนยันว่าหมู่เกาะโซโลมอนต่อต้านการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางหรือมีเป้าหมายที่จะขัดขวางการพัฒนาของจี

 

https://news.cgtn.com/news/2023-07-10/Xi-meets-with-Solomon-Islands-PM-Manasseh-Sogavare-1lkcndnfqiA/index.html

 

วิดีโอhttps://www.youtube.com/watch?v=ZkAMlIa-4tQ   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad