Header Ads

Header ADS

เน็ตช้าต้องลดราคา เยอรมันบังคับให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตลดราคา

เน็ตช้าต้องลดราคา เยอรมันบังคับให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตลดราคา


กฎหมายใหม่จากการแก้ไข พรบ.โทรคมนาคมของเยอรมันที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้บริโภคและผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะสามารถทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต หากความเร็วที่ใช้จริงแตกต่างกับความเร็วแพ๊คเกจของผู้ให้บริการมากเกินไป พวกเขามีสิทธิ์ขอส่วนลด โดยส่วนลดจะคิดจากส่วนต่างของความเร็วที่ใช้โฆษณาและความเร็วที่ทำได้จริง

อย่างไรก็ตามเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย ทางรัฐจึงจัดเตรียมแอปพลิเคชันสำหรับการทดสอบความเร็วที่เป็นกลาง โดยทำการทดสอบต่อเนื่องเป็นเวลา 20 วัน วันละ 10 ครั้ง

หากความเร็วทั้งดาวน์โหลดและอัพโหลดต่ำกว่าที่ผู้ให้บริการโฆษณาไว้เกิน 10% ผู้ใช้จะได้รับส่วนลด ซึ่งทางหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของเยอรมันเชื่อว่ากฎหมายนี้จะส่งผลต่อผู้ใช้กว่า 50% ทั่วประเทศ

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้ผู้ให้บริการจำเป็นต้องรักษาสัญญาและคุณภาพการใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทั่วโลกตอนนี้ผู้ให้บริการส่วนมากยังให้ผู้ใช้จ่ายเงินราคาเต็ม ไม่ว่าพื้นที่ของผู้ใช้จะใช้งานจริงได้เท่าไหร่

แต่ก็ยังไม่ทราบได้ว่าเมื่อมีการบังคับใช้จริงจะมีขั้นตอนเป็นอย่างไร หากขั้นตอนการดำเนินการนั้นยุ่งยากและต้องผ่านชั้นศาล เราก็เชื่อว่าผู้ใช้อาจจะขี้เกียจและปล่อยผ่านปัญหานี้ไป

ไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เราก็อยากให้มีกฎหมายรูปแบบนี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.