บอร์ด CODING แห่งชาติ มีมติใช้คำว่า CODING โดยไม่มีคำแปลภาษาไทย เพื่อใช้สื่อสารกับทุกภาคส่วน พร้อมปรับขบวนทัพ คกก. โค้ดดิ้งแห่งชาติ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บอร์ด CODING แห่งชาติ มีมติใช้คำว่า CODING โดยไม่มีคำแปลภาษาไทย เพื่อใช้สื่อสารกับทุกภาคส่วน พร้อมปรับขบวนทัพ คกก. โค้ดดิ้งแห่งชาติ

 

บอร์ด CODING แห่งชาติ มีมติใช้คำว่า CODING โดยไม่มีคำแปลภาษาไทย เพื่อใช้สื่อสารกับทุกภาคส่วน พร้อมปรับขบวนทัพ คกก. โค้ดดิ้งแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ และเร่งจัดหา Smart Devices           ให้เด็กเรียนออนไลน์ทั่วถึง

ผลการประชุมบอร์ด CODING แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (2/2565) คณะกรรมการ CODING เห็นชอบใช้คำว่า CODING สื่อสารถึงประชาชนทั่วประเทศ พร้อมปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และเร่งหาจัดหา Smart Devices ให้เด็กได้เรียนออนไลน์อย่างทั่วถึง

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำตัว รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะคณะอนุฯ ประชาสัมพันธ์ CODING แห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (2/2565) โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประธานอนุกรรมการฯ และประธานคณะทำงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และประชุมผ่านระบบออนไลน์

 เห็นชอบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ โดยเห็นชอบให้ใช้คำว่า CODING ทับศัพท์ไปเลยโดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเป็นคำที่ใช้กันในสากล เพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน รวมถึงเห็นชอบในการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง ชื่อ หน้าที่อำนาจของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการสนับสนุนอุปกรณ์ (Smart Devices) สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนและงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน USO ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมนักเรียนผู้มีความต้องการกว่า 1.4 ล้านคน ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ แจ้งว่ากองทุน กสทช. พิจารณาให้ได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ 5 ปีงบประมาณ (2566-2570) วงเงินงบประมาณ 2.9 พันล้านบาท ครอบคลุมนักเรียนเพียง 1.7 แสนคน ที่ประชุมจึงมีมติในกำหนดแนวทางเพื่อระดมทุนและงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อจัดหา Smart Devices ได้เร็วขึ้นกว่าแผนที่กำหนดไว้ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานเพราะการเรียนรู้รอไม่ได้ ด้วยการขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคประชาชนโดยทั่วไป และสำคัญที่สุดคือสมาคมศิษย์เก่าของแต่ละโรงเรียน ผ่านการทำแคมเปญรณรงค์ที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้

นางดรุณวรรณ ยังกล่าวต่อด้วยว่า คุณหญิงกัลยา ในฐานะเจ้าของนโยบาย CODING ย้ำเสมอว่า ควรส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนเข้าใจหลักคิดของ CODING ที่ไม่ใช่มีแค่การใช้เครื่องหรือ Plugged CODING แต่ CODING ยังเป็นเรื่องของกระบวนการคิดที่จะช่วยให้คนไทย คิดเป็น คิดชอบ แก้ปัญหาเป็น แก้ปัญหาชอบ ส่งเสริมให้มีหลักคิดที่เป็นตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล เป็นขั้นเป็นตอน นำไปสู่การแก้ปัญหาที่มีหลักการ ท้ายที่สุดจะนำไปสู่การสร้างเสริมศักยภาพของคนไทยให้แข่งขันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad