“ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22 Pinhathairun #22” งานเดิน-วิ่ง โดยสมาคมนักเรียนเก่า เตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบ On-site ออกตัว พร้อมกัน 18 มิถุนายนนี้ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

“ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22 Pinhathairun #22” งานเดิน-วิ่ง โดยสมาคมนักเรียนเก่า เตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบ On-site ออกตัว พร้อมกัน 18 มิถุนายนนี้

PhotoCaption_copy_1024x683

“ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22 Pinhathairun #22” งานเดิน-วิ่ง โดยสมาคมนักเรียนเก่า เตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบ On-site ออกตัว พร้อมกัน 18 มิถุนายนนี้


ปิ่นหทัยรัน 22 กลับมาอีกครั้งในรูปแบบ On-site งานจัดในวันที่ 18 มิถุนายน 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2566

ราคาสมัครเริ่มตั้งแต่ 600 – 2,500 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราคาพิเศษ 400 บาท


กลับมาอีกครั้ง กับงานเดิน-วิ่ง “ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22” ดำเนินงานโดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลังจากจัดในรูปแบบ Virtual Exercise เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดในปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดรับสมัครงานเดิน-วิ่งเต็มรูปแบบ On-site อีกครั้งตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2566 โดยงานจะจัดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 4.00 น. – 10.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตพญาไท กรุงเทพฯ


งานเดิน-วิ่ง ปิ่นหทัยรัน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมจัดหารายได้สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสานสัมพันธ์พี่น้องชาวพระเกี้ยวน้อย ระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย

นายเกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “จากสถานการณ์โรคระบาดในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้งานวิ่งปิ่นหทัยรันต้องเปลี่ยนไปจัดในรูปแบบของ Virtual Run แต่เมื่อปีนี้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลง สมาคมนักเรียนเก่าฯ เห็นสมควรว่าถึงเวลาที่งานกิจกรรมควรกลับมาในรูปแบบ on-site หรือการวิ่งในพื้นที่จริงดังเก่า เพื่อ Reunion มิตรสหายรั้วพระเกี้ยวน้อยที่ห่างหายจากการเจอหน้าให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบันและคณะครู ให้ความเป็นสถาบันของเราเหนียวแน่นขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้น เงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งจะบริจาคไปยังมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมอย่างถ้วนหน้า สมาคมศิษย์เก่าฯ คาดหวังว่าจะได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายอีกครั้งในงานวิ่งปิ่นหทัยรันครั้งที่ 22 นี้ ดังเช่นที่เป็นเสมอมา”

%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C_copy_1024x683
%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87(2)_copy_1024x683

รูปแบบการสมัคร และของที่จะได้รับแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

· VVIP ระยะ 8.5 เมตร

- ค่าสมัคร 2,500 บาท

- รับเสื้อวิ่งกิจกรรมปิ่นหทัยรัน + เสื้อ VIP + ของสมนาคุณพิเศษ + เหรียญรางวัล + เบอร์วิ่ง (BIB)

· VIP เลือกระยะวิ่งได้

- ค่าสมัคร 1,500 บาท

- รับเสื้อวิ่งกิจกรรมปิ่นหทัยรัน + เสื้อ VIP + เหรียญรางวัล + เบอร์วิ่ง (BIB)

· Mini Marathon ระยะ 10 กม.

- ค่าสมัคร 600 บาท

- รับเสื้อวิ่งกิจกรรมปิ่นหทัยรัน + เหรียญรางวัล + เบอร์วิ่ง (BIB)

· Fun Run ระยะ 3 กม.

- ค่าสมัคร 600 บาท

- รับเสื้อวิ่งกิจกรรมปิ่นหทัยรัน + เหรียญรางวัล + เบอร์วิ่ง (BIB)

· Student Entry (สำหรับศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) เลือกระยะวิ่งได้

- ค่าสมัคร 400 บาท

- เสื้อวิ่งกิจกรรมปิ่นหทัยรัน + เหรียญรางวัล + เบอร์วิ่ง (BIB)

- แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนก่อนสมัครเพื่อขอรับราคาพิเศษ

*ค่าจัดส่งอุปกรณ์การวิ่งตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน ชิ้นแรกราคา 65 บาท ชิ้นถัดไปราคา 25 บาท กรณีส่งหลายชิ้นในที่อยู่เดียวกัน

รูปแบบการแข่งขัน

รางวัล OVERALL ระยะ Mini Marathon 10 กม. จำนวน 12 รุ่น (ชาย 5 / หญิง 5) โดยมีรุ่นอายุ ดังนี้
ต่ำกว่า 20 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป รวมทั้งหมด 36 รางวัล

รูปแบบเส้นทาง

· Mini Marathon – 10 กม.
 
ติดตามข่าวสาร และข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ปิ่นหทัยรัน

        Cheerup01_copy_1024x682

และพบกับศิลปินรับเชิญพิเศษหมอเมย์ พญ. สมิตดา คุณหมอนักวิ่ง ศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา ภายในงานแถลงข่าว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ณ ทางเชื่อม Skywalk One ระหว่างห้าง MBK และ BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

https://run-online.com/pinhathairun2023 หรือ ไลน์ LINE Official : @RunOnline (มี @ ด้วยนะ)

· สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ตั้ง 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-252-2325 085-326-6996

· บริษัท อัลฟ่ามี จำกัด

ที่ตั้ง 28 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 062-015-7171 (สาริน)

ติดตามข่าวสาร และข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ปิ่นหทัยรัน

1677600671354_image_copy_1024x1024

· Fun Run – 3 กม.

1677600674500_image_copy_1024x1024

แบบเสื้อวิ่ง

image_copy_1024x593

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad