130 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ วทน. เดินหน้าสู่องค์กรชั้นนำระดับสากล - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564

130 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ วทน. เดินหน้าสู่องค์กรชั้นนำระดับสากล

 

130 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ วทน. เดินหน้าสู่องค์กรชั้นนำระดับสากล

130 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ วทน. เดินหน้าสู่องค์กรชั้นนำระดับสากล 

        วันที่ 30 มกราคม 2564 ครบรอบ 130 ปีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ตั้งเป้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยนวัตกรรม และเดินหน้างานวิจัยที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

        นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 129 ปีที่ผ่านมา วศ. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไกลด้วยบริการทางด้าน วทน. ตั้งแต่ การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองบริการและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชน เป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน. และเป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่ให้การรับรองห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ ของประเทศ ไปจนถึงเทคโนโลยีอนาคตอย่างหุ่นยนต์ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม อีกประการที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนคืองานวิจัยในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ อาทิ PPE PAPR ฯลฯ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิดการผลิตขึ้นเองในราคาที่จับต้องได้ และเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อที่จะก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ไปด้วยกัน 

        ในโอกาสครอบรอบ 130 ปี วศ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ จากผลงานที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า วศ. มีความตั้งใจที่จะส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และพร้อมที่จะดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถการแข่งขันของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad