Header Ads

Header ADS

ทาเคดา พันธมิตรความร่วมมือ Dengue-Zero เดินหน้า โครงการสนับสนุน "การสร้างชุมชนปลอดบุหรี่และไข้เลือดออก" ในเขตกรุงเทพฯ

ทาเคดา พันธมิตรความร่วมมือ Dengue-Zero เดินหน้า

โครงการสนับสนุน "การสร้างชุมชนปลอดบุหรี่และไข้เลือดออก" ในเขตกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2565 – บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก และหนึ่งในพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก Dengue-Zero นำโดย คุณประภาพรรณ พรหมมาตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมกับบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการสนับสนุน การสร้างชุมชนปลอดบุหรี่และไข้เลือดออก เผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติจริงในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) ในเขตคลองสามวา เพื่อนำไปต่อยอดและถ่ายทอดสู่ชุมชนให้ปลอดภัยจากไข้เลือดออก รวมถึงการแนะนำแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช) และกรมควบคุมโรค สนับสนุนการใช้งานโดย บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในตำแหน่งปัจจุบันและพื้นที่ที่สนใจ รวมทั้งวิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกอย่างการกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายด้วยทรายอะเบท และ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ เป็นต้น โดยตั้งเป้าสนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีการระบาดของไข้เลือดออกสูง ควบคู่ไปกับการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของโรคให้แก่คนในชุมชน ซึ่งในกิจกรรมลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน

ทั้งนี้ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมทำงานกับพันธมิตรอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมปลอดไข้เลือดออก ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ในภาคประชาชน ภายใต้แผนงาน ปี ของข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย Dengue-Zero ระหว่างภาคีเครือข่าย 11 องค์กร โดยตั้งเป้าหมายหลัก ประการ ได้แก่ 1) ลดอัตราการป่วยจากไข้เลือดออกลงให้ได้ร้อยละ 25 หรือให้ไม่เกิน 60,000 รายต่อปี 2) ลดอัตราการเสียชีวิตให้ต่ำกว่า 1:10,000 ราย 3) ควบคุมแหล่งลูกน้ำยุงลายในชุมชนให้ต่ำกว่า หลังคาเรือน จากการสำรวจ 100 หลังคาเรือน

เกี่ยวกับทาเคดา

ทาเคดา เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทาเคดามุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมการรักษาเพื่อสุขภาพที่ดีและอนาคตที่สดใสของผู้คนทั่วโลก

 

เกี่ยวกับทาเคดา ประเทศไทย

ทาเคดา ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยเป็นสาขาลำดับที่สามภายใต้แผนขยายของทาเคดาทั่วโลก กลุ่มธุรกิจหลักของทาเคดา ประเทศไทย ประกอบด้วยนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วย ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร มะเร็งวิทยา โรคหายากด้านพันธุกรรมและภูมิคุ้มกัน และ วัคซีน (ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.