Header Ads

Header ADS

HELLO! ประเทศไทย จัดงาน ‘H! List 2021 Charity Dinner: La Casa of Kindness’

HELLO! ประเทศไทย จัดงาน ‘H! List 2021 Charity Dinner: La Casa of Kindness’  

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 HELLO! ประเทศไทย จัดงาน ‘H! List 2021 Charity Dinner: La Casa of Kindness’ เอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์การกุศล เพื่อฉลองเปิดตัว ‘H! List 2021’ นิตยสารฉบับพิเศษ ที่รวบรวมประวัติและข้อมูลอัพเดทต่างๆ ของบุคคลในสังคมไทย ทั้งนักธุรกิจ ผู้บริหาร บุคคลผู้มีชื่อเสียง ตลอดจนเซเลบริตี้รุ่นใหม่ที่สร้างธุรกิจด้วยตัวเอง หรือสืบสานธุรกิจของครอบครัว พัฒนาต่อยอดสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศกว่า 550 ท่าน ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 แล้ว ที่เราได้รับเกียรตินำเรื่องราวต่างๆ ของแต่ละท่านมาเผยแพร่

คุณวราภรณ์ ศิริบุญมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์ด้า ลักซ์ซูรี จำกัด และบรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย กล่าวว่า “เป็นเวลากว่า 16 ปีแล้วนะคะ ที่ HELLO! ประเทศไทย ได้นำเสนอเรื่องราวของบุคคลในแวดวงสังคม ที่เป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านในแง่มุมต่างๆ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในการค้นหาข้อมูลของบุคคลในวงสังคม ซึ่งเราได้นำเสนอข้อมูลที่อัพเดตและถูกต้องกว่า 550 รายชื่อ

โดยใช้เวลาดำเนินงานมานานถึง 6 เดือน ในการจัดทำ H! List ปีที่ 3 นี้ขึ้น ซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบของนิตยสารฉบับพิเศษและเว็บไซต์ และความพิเศษของ H! List 2021 นี้ ด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบในเชิงลบหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน มลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะ ความยากจน และโรคอุบัติใหม่อย่าง ‘ไวรัสโควิด-19’ ทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างเผชิญกับห้วงเวลาที่ยากลำบาก อย่างไรก็ตามยังมีหลายท่านที่ลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ อย่างไม่ย่อท้อ ในโอกาสนี้เราจึงขอยกย่องทุกๆ ท่าน

โดยนำเสนอรายชื่อเซเลบริตี้ผู้อุทิศตนเพื่อสังคมและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่ง เพื่อสะท้อนมุมมองทางความคิดและผลสำเร็จในการทุ่มเททั้งกายใจให้กับแต่ละโครงการ ที่แต่ละท่านได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลก ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบางโครงการยังช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ มอบโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส และช่วยเหลือสัตว์โลกน้อยใหญ่ด้วย

ซึ่งทุกท่านต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘การให้ คือความสุขที่แท้จริงของชีวิต’ และ ‘ธุรกิจกับการให้ต้องไปด้วยกัน’ อีกทั้ง ‘การยิ่งให้ ยิ่งได้รับกลับคืน’ โดยอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของเงิน แต่เป็นความสุขทางจิตใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมและโลกใบนี้ อันเป็นที่มาธีมงาน ‘La Casa of Kindness’ ในค่ำคืนนี้ เพราะเราอยากเป็นบ้านแห่งน้ำใจ ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อเรื่องราวดีๆ ที่น่าประทับใจของบุคคลในวงสังคมที่มีจิตกุศลช่วยเหลือและแบ่งปันให้สังคมและโลกของเราดีขึ้นนั่นเอง”

ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีพิธีมอบรางวัล ‘HELLO! KINDNESS 2021’ แก่เซเลบริตี้ผู้ที่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น จำนวน 21 ท่าน ได้แก่ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งโครงการ ‘แอร์โรว์ช่วยช้างกลับบ้าน’ โดยนำช้างเมืองปล่อยกลับคืนสู่ป่า ตั้งแต่ปี 2550 การช่วยเด็กป่วยโรคหัวใจ ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยการผ่าตัดนอกเวลาราชการผ่าน โครงการ ‘ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 500 เฉลิมพระเกียรติ’ ที่ทำต่อเนื่องมากว่า 19 ปี ตลอดจนการทำนุบำรุงศาสนา

ร่วมสร้างโบสถ์คาทอลิก ‘เซนต์นิโคลาส’ หรือ ‘วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่’ ซึ่งเป็นวัดคาทอลิกแห่งแรกและแห่งเดียวในเขาใหญ่, ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ซีอีโอนักอนุรักษ์หัวใจไทย ที่เดินหน้าภารกิจอันยิ่งใหญ่ มุ่งมั่นพิทักษ์เสือโคร่ง สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ผ่านโครงการ ‘อนุรักษ์ประชากรเสือโคร่งในประเทศไทย’

ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ประจำอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ดำเนินงานมายาวนานกว่า 8 ปีแล้ว

ร่วมด้วยสตรีผู้ผลักดันกีฬาขี่ม้าให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในเมืองไทย คุณนันทินี แทนเนอร์ อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ‘FEI Asian Championships’ เมื่อปี 2019 และสนับสนุนให้นักกีฬาไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกด้วย

อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ เพื่อหารายได้สมทบทุน มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ ณภาฯ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา(โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) ฯลฯ, คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ก่อตั้งมูลนิธิ ‘ลมหายใจไร้มลทิน’ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความใสสะอาดทั้งในอากาศและในจิตใจของคนไทย

พร้อมปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน, คุณมาริษา เจียรวนนท์ ผู้ผลักดันโครงการ ‘Chef Cares’ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านอาหาร เปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่สังคมที่ยั่งยืน, คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ หรือ Earth Safe Foundation องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ด้านการพัฒนากลไกการเกษตร กสิกรรม ประมง และปศุสัตว์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถทางการตลาด บนพื้นฐานของอินทรีย์วิถีไทย และศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ระดับมาตรฐานโลก, นพ.พัชร อ่องจริต หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ริเริ่มปฏิบัติการ ‘ภารกิจหัวใจติดปีก’ บินตรงเพื่อรับอวัยวะ ในการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วย ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ต่อด้วย คุณพิมพ์ จารุเศรนี ผู้นิยาม ‘Mali Care’ ธุรกิจกับการให้ต้องไปด้วยกัน โดยช่วยเหลือตั้งแต่บุคลากรภายในองค์กร ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของบริษัทฯ ตลอดจนได้จัดตั้งและร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)

และโรงพยาบาลสนามในช่วงวิกฤติโควิด-19 ระบาดหนักที่ผ่านมา, ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ‘สาหร่ายกู้โลก’ (EcoFuture 1) เป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในทะเล ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศโดยรอบ ลดการเกิดมลพิษทางน้ำ ที่ริเริ่มมานานกว่า 10 ปี

ด้าน ม.ล. ภูมิใจ ชุมพล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิหม่อมหลวงภูมิใจชุมพล มอบทุนการศึกษาและบริจาคหนังสือ ส่งต่อโอกาสดีๆ ให้เด็กไทย และปีนี้ริเริ่มโครงการสร้างเครื่องดนตรีขิมแบบจีนโบราณ จำนวน 40 เครื่อง เพื่อมอบให้แก่สถาบันการดนตรีต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น, คุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ ผู้สนับสนุนกิจกรรมหลังบ้านของกองทัพไทย

พร้อมบำรุงขวัญกำลังใจทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน ตลอดจนงานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ เป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อน ไม่ว่าจากเหตุภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือความลำบากในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งทำกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยฯ, คุณณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์ ผู้มอบโอกาสดีๆ ให้เด็กและเยาวชน พร้อมช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินทุนรักษาแก่เหล่าทหารผู้พิการให้มีชีวิตใหม่และหาเลี้ยงชีพได้

อีกทั้งเซเลบริตี้ผู้ใจบุญ คุณวรจรรย์ เที่ยงธรรม ผู้เติมเต็มชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์ให้เด็กและช้าง โดยมอบการศึกษาให้เด็กๆ ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร และช่วยเหลือช้างที่บาดเจ็บจากการถูกทารุณกรรม ให้ได้รับการดูแลที่ดี ณ Elephant Nature Park เชียงใหม่, คุณสุรัชนี ลิ่มอติบูลย์ ผู้นำ ‘กิมไป๊ ลามิทิวบ์’ เดินหน้าผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก โดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์

นับเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จนได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นลำดับที่ 5 ของโลกจากองค์กร APR (The Association of Plastic Recyclers) หรือสมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติกของสหรัฐอเมริกา, ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ แบ่งปันความสุขให้สังคม ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผ่านมูลนิธิ ‘ปันสุข’, ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ผู้ระดมพลอาสาสมัครต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ผ่านเพจ ‘ต้องรอด Up For Thai’, คุณภัทรสุดา อนุมานราชธน เซเลบริตี้ผู้ใจบุญ จัดตั้งกลุ่ม ‘FOXY and Friend’ ช่วยเหลือสุนัขจรจัด, คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ ผู้ปลุกผ้าไทยให้มีชีวิต ผ่านการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องออกแบบดีไซน์ และแนะแนวทางการจำหน่าย สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแก่ผู้ทอผ้าในชนบททั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังมีเซเลบริตี้รุ่นใหม่อย่าง คุณสิรณัฐ สก๊อต นักอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ผู้ก่อตั้ง SEA YOU STRONG โครงการสร้างสรรค์เพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ท้องทะเลไทย, นักแสดงสาวสวย คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Little help และ คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงหนุ่มหัวใจรักษ์โลก ผู้ก่อตั้ง EEC Thailand หรือ ‘ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา’ องค์กรที่สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชนมานานกว่า 5 ปี จนได้รับแต่งตั้งเป็น ‘ทูตสันถวไมตรีคนแรกประจำประเทศไทย’ จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

ขณะที่บรรยากาศภายในงาน ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เต็มไปด้วยความอบอุ่นของเหล่าเซเลบริตี้ผู้ใจบุญ ที่มาร่วมแสดงความยินดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในดินเนอร์การกุศลในค่ำคืนนี้ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของการจัดงานจะนำไปมอบให้แก่โครงการเข็มวันอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสมทบทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน (Chula VRC) พร้อมตื่นตาตื่นใจกับโชว์พิเศษที่คัดสรรมามอบให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้อิ่มเอมใจกัน

ไม่ว่าจะเป็น การแสดงของคุณหลอดไฟ-นวินดา วรรธนะโกวินท์ ปัจฉิมสวัสดิ์ จากสถาบันบางกอกแดนซ์ สมทบด้วยคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี เซเลบริตี้เสียงทรงพลัง ที่มาขับกล่อมด้วยบทเพลง ‘Diamonds are Forever’ รวมไปถึงคุณจอม-ภูมิพันธ์ เอี่ยมปรเมศวร์, คุณสิทธิ์-กรวิชญ์ ศรีสงคราม, คุณสวย-สโรชา เสนารัตน์ และ คุณปันปัน-แพนแพน นาคประเสริฐ (แพนไจน่า ฮีลส์) ที่มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกภายใต้ธีม ‘Cabaret Show’

ก่อนปิดท้ายค่ำคืนกับการถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่บูธของผู้สนับสนุนอย่าง บูธของเรนาสโซ มอเตอร์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลัมโบร์กินีอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย ที่นำ Lamborghini Huracan STO มาให้สาวกกระทิงดุและแขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสความพิเศษของซุปเปอร์คาร์สุดหรูกันอย่างใกล้ชิด, สวนดอกไม้แสนสวยของแบรนด์ RENATAR, พาส่องเรือนเวลาสุดหรูรุ่น Heritage Collection Series 9 SLGHOO5 Mechanical Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9SA5 ที่บูธ Grand Seiko

และโพสต์ภาพเก๋ๆ ที่ ‘La Casa of Kindness Studio’ ที่ตกแต่งด้วยโซฟาและเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เรียบหรูจากแบรนด์ Arkitektura เนรมิตให้เป็นบ้านแห่งน้ำใจที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พร้อมจิบชาออร์แกนิก ‘T563’ แบรนด์ชาคุณภาพฝีมือคนไทยจากบ้านเลขที่ 563 และรับของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ Divana spa และผลิตภัณฑ์นมตรามะลิเติมความหวานกลับบ้านไปเต็มกระเป๋า เรียกว่าอิ่มบุญ อิ่มใจ และอิ่มท้องกันเลยทีเดียว

สามารถติดตามอ่านเรื่องราวอัพเดตฉบับเต็มได้จากนิตยสาร HELLO! H! List 2021 วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ th.hellomagazine.com/hello-list/ ช่องทาง Facebook Page HELLO! Thailand และ Instagram @helloth_official

หมายเหตุ – การจัดงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้รับการตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK) เพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมงานทุกท่าน และมีการถอดหน้ากากอนามัยเฉพาะเพื่อการถ่ายภาพเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.