ไลอ้อน 1 ใน 8 โรงงานต้นแบบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

ไลอ้อน 1 ใน 8 โรงงานต้นแบบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC

ไลอ้อน 1 ใน 8 โรงงานต้นแบบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด 1 ใน 8 โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่มีการบริหารจัดการด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเดินหน้า “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ดร.กิตติวัตร โสมวดี รองผู้จัดการบริหารการผลิต บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรม เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยว่า บริษัท ไลอ้อน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเดินหน้า“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” เป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-EEC Model) โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ลดของเสีย และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงลดการใช้ทรัพยากร เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวทางรูปแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท ไลอ้อน ได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในโรงงานให้ได้ 55% ในปี 2030 และ มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (CARBON NEUTRAL) ในปี 2050 โดยบริษัท ฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น โครงการ RECOVERING WASTEWATER TO DETERGENT PROCESS และโครงการการนำลมร้อนที่ปล่อยทิ้งในกระบวนการผลิต หมุนเวียนกลับมาใช้ในการผลิต เป็นต้น นับเป็นเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL ร่วมสร้างสังคมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)

อย่างไรก็ดี โครงการฯ ดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 และสำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในโครงการ ปี 2566 จะมุ่งพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่ EEC ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในเขต EEC ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เข้าร่วม โดยในปีนี้ได้คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ จำนวนทั้งสิ้น 8 แห่ง ซึ่ง ไลอ้อน (ประเทศไทย) เป็น 1 ใน 8 โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ พร้อมเตรียมขยายผลสู่การดำเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad