Header Ads

Header ADS

สสว. ผนึกกำลัง ม.สงขลานครินทร์ และ ม.ศิลปากร จัด “โครงการระบบวินิจฉัย 360 องศาฯ” ร่วมวินิจฉัยธุรกิจเอสเอ็มอีไทย


สสว. ผนึกกำลัง ม.สงขลานครินทร์ และ ม.ศิลปากร

จัด “โครงการระบบวินิจฉัย 360 องศาฯ” ร่วมวินิจฉัยธุรกิจเอสเอ็มอีไทย


สสว. ร่วมกับ ม.อ. และ มศก. ส่องธุรกิจ ร่วมวินิจฉัย เพื่อเติมเต็มกระบวนการทางความคิด และเชื่อมโยงเอสเอ็มอีสู่โอกาสทางธุรกิจ จัดทำโครงการ “ระบบวินิจฉัย 360 องศา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ (SME Formalization)” ให้เอสเอ็มอีไทยสามารถยกระดับพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ และผลักดันเข้าสู่ระบบการพัฒนายกระดับธุรกิจอย่างครบวงจรของภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.sme360d.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2566

          นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-1ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานของคนรุ่นใหม่ การถูกเลิกจ้าง ถึงแม้จากรายงานภาวะสังคมไทยของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุการจ้างงานเพิ่มขึ้น และอัตราการว่างงานปรับตัวดีขึ้นก็ตาม แต่วิกฤตครั้งนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายประการให้แก่โครงสร้างสังคม พฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ผอ.สสว. เผยอีกว่า ปัจจัยดังกล่าว ทำให้ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถแข่งขันหรืออยู่รอดได้ หากยังยึดติดกับธุรกิจรูปแบบเดิม ประกอบกับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายของช่วงอายุ ทั้งแบบเริ่มต้นธุรกิจแบบตั้งใจอยากเป็นเจ้าของกิจการเพราะไม่ต้องการเป็นมนุษย์เงินเดือน และการเริ่มต้นธุรกิจแบบมีความ จำเป็นจากการตกงานขาดความแน่นอนในหน้าที่การงาน ทั้งนี้ยังขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และขาดที่ปรึกษาในการแนะนำแนวทางในการวางแผนธุรกิจ จึงทำให้หลายธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ต้องล้มเลิกกิจการไป

          นายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า สสว. จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโครงการระบบวินิจฉัย 360 องศา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ (SME Formalization) เพื่อพัฒนากลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องเผชิญกับ “แรงกดดัน 4 C ประกอบด้วย Customer Competition Cost และ Cost-reduction

“ผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง เติบโต เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ โดยปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดรับกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤติโควิด-19 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทั้ง มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะมาช่วยขับเคลื่อนและผลักดันในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการด้วยความมุ่งมั่น ทั้งนี้จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการสมัครเข้าร่วมโครงการและสามารถนัดหมายเวลาผ่านระบบออนไลน์ที่ www.sme360d.com เพื่อรับคำวินิจฉัยผู้ประกอบการแบบ 360 องศา ผ่านระบบ Zoom Conferencing ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วผู้รับบริการยังจะได้รับโอกาสในการเชื่อมโยงในบริการของสถาบันการเงิน หรือสิทธิประโยชน์จากโครงการอื่นๆ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ มากมายจากหน่วยภาครัฐที่ผนึกกำลังกันเพื่อร่วมกันยกระดับและพัฒนา SME ไทยให้เข้มแข็ง” นายวีระพงศ์ กล่าว

          ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sme360d.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางของหน่วยร่วมดำเนินการ ดังนี้ ม.สงขลานครินทร์ Facebook PSU SME 360 /  Line @psu-sme /  โทร : 089-615-9151, ม.ศิลปากร Facebook SME360 / Line SME360 /โทร : 065-437-8900

         

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.