Header Ads

Header ADS

เอไอเอส ย้ำผู้นำนวัตกรรม IoT นำแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรไทยที่ Sansiri Backyard @T77 Community สุขุมวิท 77

เอไอเอส ย้ำผู้นำนวัตกรรม IoT นำแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรไทยที่ Sansiri Backyard @T77 Community สุขุมวิท 77

เอไอเอส ย้ำผู้นำนวัตกรรม IoT นำแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรไทยที่ Sansiri Backyard @T77 Community สุขุมวิท 77

   เอไอเอส ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรม IoT ของประเทศ เดินหน้าสร้างสรรค์เทคโนโลยี IoT และแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ช่วยสนับสนุนด้านเกษตรกรรมของไทยต่อเนื่อง ล่าสุด จับมือแสนสิริร่วมกับไร่กำนัลจุล และ Co-Growing Partner กว่า 40 เจ้า สร้างประโยชน์บนพื้นที่กลางเมืองกว่า 15 ไร่ เป็น Sansiri Backyard @T77 Community คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ย่านสุขุมวิท 77 สร้างโรงเรือนอัจฉริยะ Intelligent Green House ควบคุมการทำงานผ่านระบบฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมดูแลการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ รวมทั้ง ติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศและวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 เพื่อเป็นการสาธิตนวัตกรรมด้านการเกษตรบนสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และพัฒนาด้านเกษตรกรรมเพื่อคนไทย ตลอดจนนำเสนอความสะดวกสบายในการสร้างและดูแลพื้นที่สีเขียวง่ายเพียงปลายนิ้ว ผ่านแพลตฟอร์ม iFarm อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนเมืองได้สัมผัสประสบการณ์และเข้าถึงผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนด้วยกระบวนการทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์
          นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร กล่าวว่า "ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของเอไอเอส ภายใต้แนวคิด Digital for THAIs อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
          อย่างยั่งยืน สำหรับแพลตฟอร์ม IoT ฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Intelligent Farm (iFarm) เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการบริหารจัดการดูแลฟาร์มได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และสามารถควบคุมผลผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง ช่วยจุดประกายให้คนไทย โดยเฉพาะคนเมือง ได้เรียนรู้และสัมผัสกับ Digital Ecosystem ที่เอื้อต่อภาคธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร และเน้นย้ำให้เห็นว่า เรื่อง Green คือเรื่อง ใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมได้ ภายใต้ระบบนิเวศเดียวกัน" 

เอไอเอส ย้ำผู้นำนวัตกรรม IoT นำแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรไทยที่ Sansiri Backyard @T77 Community สุขุมวิท 77

เอไอเอส ย้ำผู้นำนวัตกรรม IoT นำแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรไทยที่ Sansiri Backyard @T77 Community สุขุมวิท 77

เอไอเอส ย้ำผู้นำนวัตกรรม IoT นำแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรไทยที่ Sansiri Backyard @T77 Community สุขุมวิท 77

          สำหรับ แพลตฟอร์ม IoT ฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ที่เอไอเอสนำมาสนับสนุนด้านเกษตรกรรม บนพื้นที่ Greenovation Park ใน Sansiri Backyard @T77 Community สุขุมวิท 77 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
          1. โรงเรือนอัจฉริยะ Intelligent Green house โรงเรือนปลูกเมล่อน ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ สามารถปรับลดอุณหภูมิภายในให้ต่ำลงได้ถึง 4 - 8 °C พร้อมเชื่อมต่อระบบเซนเซอร์วัดผลแบบไร้สาย และเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมดูแลผ่านแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ (iFarm) ทำให้เกษตรกรสามารถควบคุมดูแลฟาร์มได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือ และคอมพิวเตอร์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
          2. การปลูกผักในระบบแปลงเปิด สามารถวัดความชื้นในดินแบบไร้สาย บนแปลงผักแบบเปิด และระบบวาล์วน้ำไฟฟ้าแบบไร้สาย ควบคุมด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ iFarm ผ่านโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง ทำให้การดูแลแปลงผักขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปวัดในจุดที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง 
          3. สถานีวัดสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น PM2.5 แสดงผลการวัดบน iFarm Dashboard แบบเรียลไทม์ ให้ประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจสภาพภูมิอากาศอย่างง่ายได้

          พบกับแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ได้แล้ววันนี้ ที่ Greenovation Park ใน Sansiri Backyard @T77 Community คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน สวนผักและผลไม้ออร์แกนิคยักษ์บนพื้นที่รอพัฒนา 15 ไร่ ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 77 ซอยอ่อนุช 1/1 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:00-19:00 น.

          เกี่ยวกับ Sansiri Backyard @T77 Community
          Sansiri Backyard @T77 Community คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ย่านสุขุมวิท 77 เป็น 1 ในโปรเจคที่ต่อยอดมาจากพันธกิจ Sansiri Green Mission ในด้าน Sustainability สู่แนวคิด Sansiri Backyard ภายใต้หลัก 3Gs ได้แก่ Green-Grow-Give เปลี่ยนพื้นที่รอการพัฒนากว่า 15 ไร่ (Landbank) ที่ T77 Community เป็นสวนผักและผลไม้ออร์แกนิค และสร้าง-ปลูก-แบ่งปันผลผลิตสู่สังคมเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ พร้อมจุดประกายคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อชุมชนและสังคม ผ่านการขยายวิสัยทัศน์ Sansiri Green Mission ไปสู่ Co-Growing Partner กว่า 40 เจ้า มาร่วมสร้างจุดเปลี่ยนเพื่ออนาคตโลกของเรา 

          ข้อมูลเพิ่มเติม Digital Solution โดย AIS ภายใน Sansiri Backyard @T77 Community 
          1. โรงเรือนอัจฉริยะ Intelligent Green house 
          เป็นโรงเรือนเพาะปลูกแบบ 2 in 1 ขนาด 6*15 เมตร ที่สามารถปรับรูปแบบลักษณะโรงเรือนผ่านระบบ iFarm โดยทำงานด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT ที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมฟาร์ม เพื่อให้เกษตรกรดูแลฟาร์มได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือ และคอมพิวเตอร์ ได้จากทุกที่ โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังนี้
             - Dashboard แสดงสถานะพืชที่ปลูก อุปกรณ์ต่างๆ ภายในฟาร์ม และรายงานผลการวัดแบบ Real Time 
             - Remote สั่งงาน ควบคุมการเปิด-ปิด แบบ Manual ผ่าน Internet ได้จากทุกที
             - ระบบสั่งงานแบบตั้งเวลา เพื่อเปิด-ปิด อุปกรณ์แบบอัตโนมัติ
             - ระบบสมองกลอัจฉริยะ เกษตรกรสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ทำงานตามเงื่อนไข Sensor ได้ง่ายๆ
          - อุปกรณ์การวัดและควบคุมการเพาะปลูก 
          โดยใช้ AIS NB-IoT สาหรับการวัดความชื้นในดิน ความเข้มข้นการให้ปุ๋ย และค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำ และใช้ AIS 4G เชื่อมต่อระบบกล้องความละเอียดสูง พร้อมระบบควบคุมการทำงานทั้งระบบ
             - วัดอุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน
             - วัดความชื้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน
             - วัดความชื้นในดิน
             - วัดความเข้มข้นของปริมาณสารละลาย (ปุ๋ยชีวภาพ)
             - วัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ
             - ระบบอุปกรณ์จ่ายน้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ
             - ระบบพัดลมระบายอากาศ
             - ระบบปั้มน้ำคลูลิ่งแพด เพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน
             - ระบบกล้องเพื่อดูการเจริญเติบโต แบบ real-time เชื่อมต่อผ่านโครงข่าย AIS 4G เพื่อเฝ้าดูการเจริญเติบโต และตรวจสอบดูแลฟาร์มได้ตลอดเวลา
          2. ระบบ Sensor แปลงผัก โรงเลี้ยงสัตว์ และวาว์วน้ำไฟฟ้าแบบไร้สาย 
          ควบคุมด้วยสมองกลฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) เชื่อมต่อผ่านโครงข่ายผ่าน AIS 4G ทำให้การดูแลแปลงผักที่มีขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย และโดยไม่ต้องเดินสายไฟเชื่อมต่อ ทำให้เกษตรกรสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปวัดในจุดที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง
          3. Farm Weather Station 
          สถานีวัดสภาพอากาศในบริเวณ Backyard และวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ในบริเวณโครงการ และแสดงผลการวัดบน iFarm Dashboard แบบ real-time ผ่าน AIS NB-IoT ให้ประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจสภาพภูมิอากาศอย่างง่ายได้
 

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.