Header Ads

Header ADS

สาธารณสุขลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และตลาดสี่มุมเมือง ตรวจโควิดเชิงรุกล่าสุด 1,036 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

 


สาธารณสุขลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และตลาดสี่มุมเมือง

ตรวจโควิดเชิงรุกล่าสุด 1,036 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ


จาก Timeline ของศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19นนทบุรี ที่แจ้งว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เข้ามาซื้อสินค้าที่ตลาดฯ วันที่ 31 ธ.ค. 63 - 11 ม.ค. 64  นั้น

สาธารณะสุขลำลูกา จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับตลาดสี่มุมเมือง ตรวจโควิดเชิงรุกเพิ่มเติมกับพ่อค้า แม่ค้า แรงงาน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,036 คน ในวันที่ 13 - 15 ม.ค. 64 ผลการตรวจยืนยันว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อ และจากการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ซื้อที่ติดเชื้อดังกล่าว สาธารณสุขลำลูกกา สันนิษฐานว่า ไม่ได้ติดเชื้อจากตลาดสี่มุมเมือง

ผลตรวจเชิงรุกได้บ่งชี้ถึงสถานะของตลาดสี่มุมเมืองเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ยังอยู่ในระดับปลอดภัย จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตลาดฯ ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นสูงสุด ตามระเบียบของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ

1. ตลาดฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ทุกวัน  

2. มาตรการการคัดกรองวัดไข้อย่างเข้มงวด

3. มาตรการการไม่สวมสวมหน้ากากอนามัยปรับ 100 บาท

4. มาตรการเว้นระยะห่าง

ตลาดฯ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า ผู้บริหาร พนักงานและร้านค้า ทุกคนมีความตระหนักพร้อมทุ่มเทดำเนินทุกมาตรการตามระเบียบของกรมควบคุมโรค และทำงานอย่างใกล้ชิดกับสาธารณะสุขจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บริการทุกท่านอย่างปลอดภัย ตลาดฯ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมก้าวผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตลาดสี่มุมเมืองได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอด ซึ่งครอบคลุม 4 แกนหลักดังต่อไปนี้

1.มาตรการเรื่องการตรวจคัดกรองวัดไข้ และการให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ตลาดฯ

-ตลาดฯ มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป จะต้องถูกกันออกนอกพื้นที่ และสำหรับแรงงานจะมีการสุ่มตรวจในพื้นที่ตลาดฯ ทุกวัน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป จะถูกส่งไปโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่มาตรการของภาครัฐต่อไป

-ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณตลาดฯ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับครั้งละ 100 บาท และหากผู้มาใช้บริการไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่สามารถเข้าตลาดได้ และผู้ค้าจะไม่ขายสินค้าให้กับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

2.มาตรการเรื่องการการป้องกันภาพรวมของตลาดฯ

- ตลาดฯ มีการทำความสะอาด Big Cleaning ทุกวัน ด้วยน้ำย่าฆ่าเชื้อ และพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดฯ

- การจัดพื้นที่ส่งสินค้าเพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

- ร้านอาหาร แผงอาหาร ภายในตลาดฯ งดให้บริการนั่งรับประทานที่ร้า

- จัดให้มีจุดสแกนไทยชนะ เพื่อให้สามารถเช็คประวัติผู้มาใช้บริการและควบคุมจำนวนผู้มาใช้บริการ

- เพื่อป้องกันข้อมูลที่เป็นเท็จ ให้ฟังข่าวจากตลาดฯ เท่านั้น โดยห้ามเผยแพร่ข่าวสารที่ไม่ตรงความจริง ไม่น่าเชื่อถือ หรือในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการตื่นตระหนก

- หากมีข้อมูลต้องสงสัย หรือ หากพบผู้มีสภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อแผนกจัดพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-995-0610 ต่อ 126 หรือ ผ่านทางเพจ Facebook, Line official เพื่อทางตลาดฯเข้าตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.มาตรการเรื่องแรงงานต่างด้าว

-แรงงานแผงค้าต่างด้าวทุกคนห้ามออกนอกประเทศโดยเด็ดขาด

-ห้ามเจ้าของแผงรับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศเข้าทำงานโดยเด็ดขาด

-หากเจ้าของแผงค้ามีแรงงานในแผง ที่มีการเดินทางออกนอกประเทศ ต้องแจ้งต่อฝ่ายแรงงาน หรือฝ่ายรักษาความปลอดภัย เพื่อทางบริษัทจะเฝ้าระวัง และติดตาม 

*หากฝ่าฝืนจะมีมาตรการลงโทษตามขั้นตอน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.