Header Ads

Header ADS

เรียนออนไลน์ฟรี!!! วิชาบริหารจัดการครอบครัว (Family Management) เปิดสอนครั้งแรกในประเทศไทย

 


เรียนออนไลน์ฟรี!!! วิชาบริหารจัดการครอบครัว (Family Management) เปิดสอนครั้งแรกในประเทศไทย 

 

เราเรียนวิชาบริหารการเงิน บริหารธุรกิจ บริหารองค์กร เรียนการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้แต่ไม่เคยเรียน วิชาบริหารครอบครัวเลย

 

“ครอบครัวเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดของสังคม องค์กรนี้เป็นฐานรากของชีวิต ขับเคลื่อนชีวิตให้งอกงามหรือเหี่ยวเฉาก็ได้ สร้างหรือทำลายชีวิตก็ได้      

 

แต่แปลกที่ไม่มีการสอนวิธีบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญยิ่งนี้

 

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ เจ้าของรางวัลจิตแพทย์ดีเด่นจาก

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และรางวัลหนังสือดีเด่น TTF Award

พูดถึงวิชาใหม่ "Family management” หรือ “การบริหารจัดการครอบครัว" ไว้ดังนี้

 

 

“เราต้องยอมรับว่าปัญหาต่างๆมากมายในสังคมมาจากการที่เราสร้าง “คน” ได้ไม่ดีพอ

แล้ว “คน” มาจากไหน? ก็มาจากครอบครัวนั่นเอง ปัจจุบันเราไม่มีองค์ความรู้ที่ประชาชนทั่วไปจะเอาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างครอบครัวให้ดี  อาจารย์จึงคิดว่าเราน่าจะเอาศาสตร์ที่สอนกันในหมู่แพทย์มาให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ ในแบบที่สามารถเอาไปปฏิบัติได้จริง เลยคิดวิชาใหม่ขึ้นมาชื่อ ‘Family Management หรือการบริหารจัดการครอบครัว’ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คนทั่วไปบริหารจัดการครอบครัวของตนได้ดี”

 

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนวิชานี้: คุณจะเข้าใจครอบครัวมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาครอบครัวของคุณเกิดจากอะไร และรู้วิธีแก้ปัญหาให้ดีขึ้น

 

ผลลัพธ์: ครอบครัวมีความสุขขึ้น ลูกๆเติบโตไปอย่างมั่นคง ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต (หรือปัญหาลดลง)

 

เนื้อหาวิชา: มี 3 ตอน คือ

 

ตอนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับครอบครั สอนให้เข้าใจถึงโครงสร้างการบริหาร เช่น ลำดับการปกครองในครอบครัว ระยะใกล้ห่าง รูปแบบความสัมพันธ์ รวมถึงทฤษฎีระบบครอบครัว (Family Systems Theory) ว่าแต่ละหน่วยย่อยในระบบ (สมาชิกแต่ละคน) มีอิทธิพลต่อกันอย่างไร และระบบปรับตัวอย่างไรเมื่อมีความตึงเครียด  รู้จักวงจรปฏิสัมพันธ์ว่าเรากระทำต่อกันอย่างไร (circular causality) การเปลี่ยนแปลงและเติบโตตามวงจรชีวิต (Family Life Cycle)  และการปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานของครอบครัว (Basic Family Function)

 

ตอนที่ 2 : วิธีแก้ปัญหาครอบครัว การประเมินว่าครอบครัวมีปัญหาตรงจุดไหน รวมไปถึงหลักสำคัญในการแก้ปัญหาครอบครัว การลดความขัดแย้งในครอบครัว การปรับโครงสร้างครอบครัวใหม่เพื่อทำความสัมพันธ์ให้เป็นบวกยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Problem Solving) การทำหน้าที่เหมาะกับบทบาท (Role Performance) การสื่อสารให้ดี (Communication) และการเชื่อมโยงผูกพันอย่างเหมาะสม (Emotional Involvement) การแสดงออกทางอารมณ์เชิงบวก (Emotional Responsiveness) รวมทั้งการสร้างระเบียบวินัยและจัดการพฤติกรรมของสมาชิก (Discipline และ Behavior Control)

 

ตอนที่ 3 : เติมความฝัน ตั้งเป้าหมายและเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุข

 

วิธีเรียน: อ่าน “หนังสือจิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว” (หนังสือเขียนโดยอาจารย์หมออุมาพรและได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น TTF Award) ควบคู่กัน และเข้ากลุ่มเรียน อาจารย์จะไลฟ์หัวข้อละ 30-60 นาที สัปดาห์ละครั้ง ถ้าฟังไลฟ์ไม่ทันก็ฟังย้อนหลังได้ แต่ละครั้งอาจารย์จะให้การบ้านบทที่ต้องอ่านเตรียมไว้ล่วงหน้า

 

“ครอบครัวเป็นองค์กรที่สำคัญมากของสังคม เราต้องทำองค์กรนี้ให้ดี อาจารย์เชื่อว่า

ถ้าทุกคนได้เรียนวิชานี้เขาจะเห็นภาพครอบครัวในมุมใหม่ จะเข้าใจกลไกของมัน

โดยเฉพาะกลไกแห่งความสัมพันธ์ และหน้าที่พื้นฐานที่ครอบครัวต้องทำให้ได้ (Basic

Family Function) เพื่อให้สมาชิกมีชีวิตที่ดี

 

พ่อแม่คือ ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กรครอบครัว ถ้าพ่อแม่จัดการครอบครัวได้ดีลูกก็จะเติบโต

ไปได้ดี ผลลัพธ์ก็คือสังคมที่สงบสุข ปลอดภัยและพัฒนาก้าวหน้า ไม่ใช่ชะงักอยู่กับที่หรือถอยหลัง”

 

ในปี 2564 พ่อแม่หลายคนได้มีโอกาสทำงานอยู่ที่บ้านกับลูกๆ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนวิชาแรกที่เปิดสอน คือ วิชาบริหารจัดการครอบครัว (Family Management)

 

มาสร้างสังคมใหม่ มาจัดการครอบครัวให้ดี

มาเรียนวิชาบริหารจัดการครอบครัว “Family Management" กับอาจารย์หมออุมาพรได้ที่เพจ “ปั้นใหม่ โดยอาจารย์หมออุมาพร” https://www.facebook.com/groups/familymanagement

 

ดูข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.punmai.co.th, Line: @punmai โทร 0982834597

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.