แกร็บ ประเทศไทย สานต่อความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัว ‘ตลาดสดคนไทย’ ผ่าน GrabMart - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

แกร็บ ประเทศไทย สานต่อความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัว ‘ตลาดสดคนไทย’ ผ่าน GrabMart

 

แกร็บ ประเทศไทย สานต่อความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เปิดตัว ‘ตลาดสดคนไทย’ ผ่าน GrabMart 

สนับสนุนผลผลิตจากผู้ประกอบการไทย


แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานต่อความร่วมมือเปิดตัว ‘ตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market)’ เพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มช่องทางหารายได้ให้แก่เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการรายย่อย และร่วมเป็นตัวกลางในการส่งต่อความพยายามและความตั้งใจของพี่น้องเกษตรกรและร้านค้าท้องถิ่น ผ่านกระเช้าพิเศษเพื่อเทศกาลสำคัญ โดยเป็นการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ จัดเป็นกระเช้าพิเศษผ่าน ‘กระเช้าขอบคุณ’ ซึ่งถือเป็นของขวัญขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยกันผ่านปีที่ยากเย็นมาได้ และเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของร้านค้าเล็กๆ ทั่วประเทศไทยให้พวกเขามีกำลังใจดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งได้มีการจัดจำหน่าย ‘กระเช้าขอบคุณ’ ผ่านบริการแกร็บมาร์ท (GrabMart) บนแอปพลิเคชันแกร็บ (Grab)

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อกลุ่มเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบการรายย่อยของไทย โดยพบว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 หดตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2562 ทางกระทรวงฯ จึงมีการผลักดันนโยบายต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอดรับกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ นโยบาย ‘การตลาดนำการผลิต’ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ควบคู่ไปกับการส่งเสริมช่องทางการขายรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของภาครัฐอย่าง DGTFarm.com และได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรในภาคเอกชน อย่าง แกร็บ ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘ตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market)’ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตรและประมง สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านการขยายช่องทางการตลาดผ่านบริการ แกร็บมาร์ท (GrabMart) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และแกร็บ ประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์การตลาดของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
โครงการดังกล่าวมีร้านค้าเข้าร่วมหลายร้อยร้านค้าจาก 7 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ผลผลิตทางการเกษตรจากตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดมหานาค ตลาดยิ่งเจริญ โดยจำแนกสินค้าทั้งหมดออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ข้าว เบเกอรี่ ดอกไม้ และตลาดสด นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกซื้อ ‘กระเช้าขอบคุณ’ ได้จาก 23 ร้านค้า ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม 2564

นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “แกร็บ ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำ มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทย เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนภาคการเกษตรและการประมง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤต เดินหน้าเข้าสู่ยุคธุรกิจดิจิทัลผ่านบริการ ‘ตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market)’ บนแกร็บมาร์ท (GrabMart) เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงการเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บ (Grab) จะช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วทั้งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ทางด้าน ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “แกร็บ มีความยินดีที่ได้สนับสนุนนโยบายของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริการ ‘ตลาดสดคนไทย (Thai Fresh Market)’ บนแกร็บมาร์ท (GrabMart) จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการส่งเสริมผลผลิตจากผู้ประกอบการรายย่อยในรูปแบบดิจิทัล ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ พร้อมการบริการที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อสอดรับกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแพลตฟอร์มของแกร็บจะช่วยสนับสนุนช่องทางรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยและฟื้นฟูความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป”ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad