“ซีอาร์ซี ไทวัสดุ” ปลื้มศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย คว้ามาตรฐานความ ปลอดภัย ISO 45001 สะท้อนผู้นำค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง – สภาพแวดล้อมต่อพนักงาน และลูกค้าที่เป็นเลิศ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

“ซีอาร์ซี ไทวัสดุ” ปลื้มศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย คว้ามาตรฐานความ ปลอดภัย ISO 45001 สะท้อนผู้นำค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง – สภาพแวดล้อมต่อพนักงาน และลูกค้าที่เป็นเลิศ

“ซีอาร์ซี ไทวัสดุ” ปลื้มศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย คว้ามาตรฐานความ

ปลอดภัย ISO 45001

สะท้อนผู้นำค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง – สภาพแวดล้อมต่อพนักงาน และลูกค้าที่เป็นเลิศกรุงเทพฯ 25 มกราคม 2566 – บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน ปลื้มศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยได้รับการรับรอง ISO 45001 มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สะท้อนภาพองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของพนักงาน ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรค้าปลีกต้นแบบรายแรกของไทยด้านความยั่งยื

 

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ถือเป็นอีกก้าวการเติบโตที่สำคัญของซีอาร์ซี ไทวัสดุ ที่ล่าสุดศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 45001 ที่ใช้ในการรับรองระบบการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้างและบุคลากร โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีในการดำเนินธุรกิจ ไทวัสดุได้มุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงานในองค์กรมาโดยตลอด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจที่พร้อมเคียงข้างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งพนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และยังสอดรับกับพันธกิจในการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values) ตามนโยบายขอกกลุ่มเซ็นทรัล“มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 เป็นนโยบายการจัดการสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ ซึ่งมุ่งสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน  และช่วยป้องกันความเสี่ยง เช่น การได้รับบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า – คู่ค้าที่ต้องมีการดำเนินงานร่วมกัน โดยประโยชน์ของการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการแข่งขันในตลาดและระดับสากลได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นแรงจูงใจที่ดีและยั่งยืนแก่พนักงานและพันธมิตรอีกด้วย”

 

ด้าน นางปริยวดี ประจวบเหมาะ Head of Supply Chain and vFIX บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการปรับปรุงและขยายคลังสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 160,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นกว่า 120% เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกลุ่มธุรกิจภายใต้แบรนด์ไทวัสดุ บีเอ็นบี โฮม ออโต้วัน และ โก! ว้าว ทั้งกลุ่มธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังร้านไทวัสดุ บีเอ็นบี โฮม และแบรนด์ธุรกิจในเครือทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการในการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง ตามดีมานด์และกำลังซื้อที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น“นอกจากการขยายพื้นที่เพื่อรองรับกำลังซื้อ และความต้องการสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างแล้ว ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย ยังยึดแนวทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร ตามมาตรฐานการ ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management System) โดยเน้น 5 หลักการสำคัญ ดังนี้ 1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย 2. สร้างสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน 3. ลดความสูญเสียจากเหตุที่ไม่พึงประสงค์ 4. รักษาความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และ 5. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”

 

นางปริยวดี กล่าวทิ้งท้ายว่า ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย มุ่งมั่นบริหารศูนย์ฯ ให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามนโยบายของซีอาร์ซี ไทวัสดุ ที่ต้องการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน เพื่อมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพและบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมเป็นกำลังสำคัญหนึ่งในการเติบโตของซีอาร์ซี ไทวัสดุ อย่างยั่งยืน

 

 

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ

เกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทล 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,543 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) อาทิ ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายสินค้าเฉพาะทางซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตพลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่  (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และมินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม (5) กลุ่มเฮลธ์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 59 จังหวัดประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad