บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2” สร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ พร้อมส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2” สร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ พร้อมส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน

บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2”
สร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ พร้อมส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน

คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (ที่ จากซ้าย) คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (ที่ 
จากซ้ายคุณอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ที่ จากซ้าย)
คุณนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
 (ที่ จากซ้ายและภาคีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนในโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2”  ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี


[ชลบุรี] (23 กุมภาพันธ์ 2566) - ด้วยการสานต่อเจตนารมณ์การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนของบริดจสโตนเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนสู่เยาวชนและความตั้งใจให้ทุกชีวิตในสังคมเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2” สร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ (Bridgestone’s Youth Champions) ผ่านการรวมพลังเยาวชนต้นแบบรุ่นที่ และรุ่นที่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยมุ่งหวังว่าพลังจากคนรุ่นใหม่จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ สู่การสร้างสังคมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนในชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในปี พ.. 2566 ด้วยการปรับปรุงพื้นที่บนท้องถนนและการจราจรบริเวณโรงเรียนและละแวกใกล้โรงเรียนให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน   

สำหรับปีนี้ ไทยบริดจสโตนสานต่อโครงการ “Bridgestone Global Road Safety” เป็นปีที่  โดยคัดเลือก โรงเรียนจาก ภาคในประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออก คือ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ คือ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักเรียน 200 คน ครู 40 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้คัดเลือกเยาวชน คน จาก โรงเรียนเป็น Bridgestone’s Youth Champions รุ่นที่ หรือเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อแลกเปลี่ยน ต่อยอด สร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัย ร่วมกับเครือข่ายกับรุ่นพี่ Bridgestone’s Youth Champions รุ่นที่ ในการแก้ไขและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน


คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด กล่าวว่า 
จากต้นแบบความสำเร็จของโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ในปีที่ผ่านมาผมขอขอบคุณมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีเครือข่ายที่ร่วมสานต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่นยืน รวมถึงปลูกฝังความสำคัญของการรักษากฎวินัยจราจรสู่เด็กและเยาวชนร่วมกับบริดจสโตน ในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนประเทศไทย ผมรู้สึกดีใจที่โครงการ Bridgestone Global Road Safety เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ เราได้ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนให้โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในปีนี้ ด้วยเราเล็งเห็นถึงถึงความสำคัญของการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนในบริเวณดังกล่าว โดยได้ปรับปรุงและจัดทำโครงสร้างพื้นฐานสู่การเป็นพื้นที่บนท้องถนนที่ปลอดภัย ได้แก่ การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟส่องสว่าง พร้อมปรับปรุงพื้นที่ และการจราจรในละแวกโรงเรียนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นต้น เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยป้องกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่โรงเรียน รวมถึงชุมชน และสังคมโดยรอบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

พื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี

คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) เผยถึงความสำคัญและหลักเกณฑ์การปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับโรงเรียน ภายใต้โครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ ว่า การส่งมอบถนนติดดาวหรือพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างสังคมแห่งการเดินทางที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มเยาวชนต้นแบบซึ่งจะเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศของเรา โดยได้ปรับปรุงด้านความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากเกณฑ์การประเมินระดับดาวด้านความปลอดภัย (Star Ratings for Schools system - SR4S) ของ iRAP *1  ด้วยการวัดผลด้านความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนระหว่างไป-กลับโรงเรียน ซึ่งพบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนมีสภาพการจราจรที่คับคั่งหนาแน่น ทั้งยังเป็นจุดกลับรถ และทางข้ามที่สำคัญใกล้กับห้างสรรพสินค้า จึงได้ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ รวมถึงการติดตั้งเส้นชะลอความเร็วให้เพิ่มความระมัดระวังในเขตโรงเรียน เช่น ป้ายจุดกลับรถ (U-Turn) ที่เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน ทาสีย้ำเส้นจราจรเดิมให้ชัดเจน และร่วมกับโรงเรียนจัดระเบียบที่จุดจอดรถรับ-ส่ง บริเวณหน้าโรงเรียน สอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้ 50% ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทุกคนที่ต้องสามารถเดินทางไป-กลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และขยายผลการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน”       


คุณอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีส่งมอบถนนติดดาวให้โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ผ่านโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ ในวันนี้ ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทไทย บริดจสโตน จำกัด ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ด้วยพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเมืองหลักของภาคตะวันออกมีการจราจรคับคั่ง ประกอบกับผู้ใช้รถใช้ถนนยังขาดความระมัดระวังรวมถึงวินัยจราจร ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง และเกิดความสูญเสียทางทรัพย์สิน การได้รับบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความตระหนักจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนปลูกฝังการมีวินัยและน้ำใจในการขับขี่เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเดินทางที่ปลอดภัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โครงการ Bridgestone Global Road Safety นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ทั้งยังขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้ดีอย่างแท้จริง

คุณนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยบริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนและพื้นที่สัญจรโดยรอบนับเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งต่อนักเรียน ครูผู้ปกครอง และผู้คนในชุมชนในละแวกใกล้เคียง ขอขอบคุณบริษัทไทย บริดจสโตน จำกัด มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่เลือกโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นจริง และพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนจากโรงเรียนสู่ชุมชน ซึ่งยังช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ได้อีกด้วย        

ไทยบริดจสโตนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเชิงรุก ด้วยการส่งเสริมความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึก ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากพลังของคนรุ่นใหม่นั่นคือเด็กและเยาวชน โครงการ Bridgestone Global Road Safety เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของบริดจสโตนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อรวมพลังผลักดันและร่วมสร้างสังคมเท่าเทียมในการเดินทางอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งสะท้อน “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” “ด้าน Empowerment (พลังทางสังคม)” และ “ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย)” เพื่อสนับสนุนและตอบแทนสังคมไทยด้วยการส่งเสริมและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน นำไปสู่การสร้างสังคมความปลอดภัยในการเดินทางอย่างยั่งยืน และส่งมอบความอุ่นใจมาสู่
การเดินทาง โดยไทยบริดจสโตนจะร่วมขับเคลื่อน
ความปลอดภัยบนท้องถนนไปยังโรงเรียนต่างๆ ผ่านโครงการ Bridgestone Global Road Safety ต่อไปในอนาคต ตามเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนของบริดจสโตนทั่วโลก

บรรยากาศพิธีส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนในโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2”  ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี

*1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน ดาว คือ การปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านการจราจร โดยใช้เกณฑ์ตามระบบเครื่องมือการให้คะแนนระดับดาวสำหรับโรงเรียน (Star Ratings For Schools system – SR4S) ของ iRAP  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อิงหลักฐานนี้ใช้ในการวัดค่า จัดการ และสื่อสารความเสี่ยงที่มีต่อเด็กในการเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพในการลดความเสี่ยงและช่วยชีวิตคนเดินเท้าทั่วโลก และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Prince Michael International Road Safety Award เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ระบบนี้อำนวยให้มีการปรับปรุงช่วยชีวิตและป้องกันการบาดเจ็บได้ตั้งแต่วันแรกที่ใช้งาน ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ระบุถึงการดำเนินการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ไว้ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 3.6 (Sustainable Development Goal – SDG 3.6) ในหมวดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และSR4S ก็เป็นกุญแจสู่การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั่วโลกสำหรับคนเดินเท้าทั้งวัยเด็กและวัยรุ่


 

 # # #

 

 

เกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด และสำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และทำการตลาดยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มาพร้อมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในประเทศ เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้า บริดจสโตนมุ่งมั่นพัฒนาการเดินทางการใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของการเดินทางให้ยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad