เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิเอชพี ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดอบรมโครงการ Digital Youth ในโรงเรียน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิเอชพี ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดอบรมโครงการ Digital Youth ในโรงเรียน

เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิเอชพี ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดอบรมโครงการ Digital Youth ในโรงเรียน

บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดอบรมโครงการ Digital Youth แก่นักเรียนโรงเรียนบางหลวงวิทยา และโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม จังหวัดนครปฐม  และโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเข้าใจ การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพหรือ Digital Literacy การสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์ การสร้างคิวอาร์โค้ด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ การสร้างคลิปวิดีโอประกอบการเรียนและการทำงาน การสร้างสรรค์กราฟิกทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากร

สำหรับมูลนิธิ EDF ได้ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีแก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลร่วมกับบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563

มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษารวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11  อีเมล public@edfthai.org ทาง  Line: @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai  หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad