ดีป้า ผนึกกำลัง ททท. คิกออฟ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ชู ThailandCONNEX ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแบบไร้ขีดจำกัด - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ดีป้า ผนึกกำลัง ททท. คิกออฟ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ชู ThailandCONNEX ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแบบไร้ขีดจำกัด

ดีป้า ผนึกกำลัง ททท. คิกออฟ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ชู ThailandCONNEX ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแบบไร้ขีดจำกัด

ดีป้า เปิดตัว โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล พร้อมลงนามความร่วมมือกับ ททท. ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ หนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด ร่วมพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 120,000 ล้านบาท

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นตัวเร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (โควิด-19) จึงได้ดำเนินโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล (Digital Tourism) กิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยร่วมกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ทั่วไทย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

พร้อมกันนี้ ดีป้า ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อบูรณาการการทำงานในการพลิกฟื้นธุรกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

  1. การจัดทำแพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Platform) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในรูปแบบ Business to Business (B2B) ในลักษณะ Wholesales สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึง นำเสนอสินค้าและบริการไปสู่ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การจัดทำโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Token) เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนา Utility Token และสร้างระบบ Smart Contract อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มการซื้อซ้ำ และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่น
  3. การจัดทำธนาคารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Data Bank) ศูนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง และที่สำคัญคือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเลือกซื้อสินค้าและบริการในลักษณะ Big Data ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนในการกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

“สำหรับโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล นับเป็น 1 ใน 8 โครงการสำคัญประจำปี 2566 ของ ดีป้า ที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการผ่าน ThailandCONNEX ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยทางธุรกิจที่จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดย ดีป้า ประเมินว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่น้อยกว่า 100,000 ราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 รายการ และจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ล้านบาท ขณะที่ความร่วมมือกับ ททท. จะเป็นการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย พร้อมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปี 2565 สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวน 11.8 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายของ ททท. ที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน สำหรับปี 2566 ททท. ตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 25 ล้านคนจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดย ททท. ในฐานะผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

“ททท. ได้วางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายชาติในการปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Digital Tourism และผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีความรู้เท่าทันและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือกับ ดีป้า ทำให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและคนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป” รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าว

ด้าน นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวว่า ThailandCONNEX ได้รับการออกแบบระบบให้มีการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้มาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และใช้เทคโนโลยี AI ประมวลผลเพื่อค้นหาแนวโน้ม ความชอบและความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและดำเนินการส่งเสริมที่ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการให้บริการในยุคดิจิทัล

“ทราวิซโก เทคโนโลยี ได้วางแผนร่วมกับ ดีป้า รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ควบคู่ไปกับการหาสินค้าและบริการเข้าสู่แพลตฟอร์ม พร้อมวางแผนร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวต่างชาติในการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มให้กับ Online Travel Agents (OTAs) ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยและส่งเสริมให้แพลตฟอร์มประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง” CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าว

สำหรับโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2566 ประกอบด้วยกิจกรรม Campaign Marketing ร่วมกับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย กิจกรรม Digital Tourism Business Matching 5 ภูมิภาค Digital Tourism Fair กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางที่ได้รับความนิยมจากภาคประชาสังคม และการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ได้ที่ www.thailandconnex.com, Facebook Page: ThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า: 0 2171 9900

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad