Toyota พร้อมเดินหน้า ผลิตแบตเตอรี่ HV ในไทยพฤษภาคมนี้ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

Toyota พร้อมเดินหน้า ผลิตแบตเตอรี่ HV ในไทยพฤษภาคมนี้

Toyota พร้อมเดินหน้า ผลิตแบตเตอรี่ HV ในไทยพฤษภาคมนี้


Toyota พร้อมเดินหน้า ผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฮบริด (Hybrid Vehicle: HV) ในประเทศไทย โดยมีกำหนดเริ่มเดินสายการผลิตภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้ โดยเลือกใช้โรงงานเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ในการผลิค
โดยทางบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี และตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มการผลิตแบตเตอรี่ไฮบริดในประเทศให้เร็วขึ้น พร้อมริเริ่มโครงการการจัดการแบตเตอรี่ทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย
  1. Rebuilt : คือ การนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมาทำการคัดแยกโมดุล (เซลล์) ที่ยังสามารถใช้งานได้ นำมารวบรวมและจัดเรียงใหม่ ประกอบเป็นแบตเตอรี่ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง
  2. Reuse : คือ การนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมาทำการคัดแยกโมดุล (เซลล์) ที่ยังคงมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานไฟฟ้า นำมาประกอบเข้ากับระบบ BMS (Battery management system) ที่ควบคุมการรับและจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บพลังงานงานสำรอง (Energy storage)
  3. Recycle : กรณีที่โมดุลที่ผ่านการคัดแยกไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ จะถูกนำไปผ่านกระบวนการเผาเพื่อคัดแยกแร่ธาตุ และนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ก้อนใหม่ 
โครงการที่กล่าวมานี้จะช่วยลดการเกิดขยะและเสริมสร้างให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในประเทศ ภายใต้แนวคิดการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณการนำเข้าแบตเตอรี่และยังช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฮบริดได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ทางบริษัท Toyota ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และ Plug-in Hybrid (PHV) อยู่ในขณะนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad