ใกล้จะสร้างเสร็จทั้งโครงการแล้ว โปรเจ็กต์สุดหิน โครงการขยายถนน 304 ช่วงที่ผ่านพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เชื่อมต่อไปยัง จ.นครราชสีมา จาก อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พ่วงงานก่อสร้างสะพานคู่และอุโมงค์ทางลอดให้สัตว์เดินลอดข้าม ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และทับลาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ข้อมูลอัพเดตจาก “ทล.-กรมทางหลวง” ทาง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 3 สัญญา วงเงิน 2,908 ล้านบาท ได้ก่อสร้างสะพานและอุโมงค์เชื่อมผืนป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลาน-เขาใหญ่ ระยะทาง 3 กม. คืบหน้าแล้ว 98% จะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 2562 แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่กรมทางหลวงเปิดให้ใช้อุโมงค์ชั่วคราวทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อช่วยระบายการจราจร โดยการก่อสร้างจะถมดินด้านบนเพื่อเชื่อมระหว่างผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน ให้สัตว์ป่าข้ามฝั่งไป-มาได้ และสร้างเป็นสะพานสูงยกระดับรถวิ่งบนสะพานด้านล่างให้สัตว์ป่าสามารถข้ามฝั่งไป-มาได้ อันเป็นการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมระบบนิเวศ ซึ่งเป็นคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ส่วนขยายถนน 4 ช่องจราจร ช่วง อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ส่วนที่ 1 ระยะทาง 8.8 กม. คืบหน้า 56% แต่ขอขยายเวลาไปถึงเดือน พ.ค. 2562 และงานขยายถนน 4 ช่องจราจร ช่วง อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ส่วนที่ 2 ระยะทาง 6.7 กม. คืบหน้า 27% ขอขยายไปเดือน พ.ย. 2562 โดยกรมทางหลวงคาดว่าทั้งโครงการจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ปลายปี 2562 จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ รองรับการขนส่งสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด และพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และเป็นเส้นทางที่สร้างความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนที่มาใช้สัญจร

ที่มา: https://www.prachachat.net/property/news-272285