ไทยเร่งอาเซียนเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ชงแผนดันเศรษฐกิจดิจิทัล รับมือใช้หุ่นยนต์-นวัตกรรม - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ไทยเร่งอาเซียนเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ชงแผนดันเศรษฐกิจดิจิทัล รับมือใช้หุ่นยนต์-นวัตกรรม

ไทยเร่งอาเซียนเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ชงแผนดันเศรษฐกิจดิจิทัล รับมือใช้หุ่นยนต์-นวัตกรรม

img
ไทยใช้จังหวะเป็นประธานอาเซียน ผลักดันสมาชิกเตรียมเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ชงทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งรับมือการนำหุ่นยนต์และนวัตกรรมมาใช้ เตรียมพร้อมแรงงาน วางกรอบดันอาเซียนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และส่งเสริม MSME ใช้ดิจิทัล ตั้งเป้าดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ติด 1 ใน 5 ของโลก มีมูลค่าทะลุ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 68  

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับ 4IR (การเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4)” เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2562 ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการอาเซียนจัดงานสัมมนาใหญ่งานแรก นับตั้งแต่ไทยเริ่มเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนให้พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ที่ปัจจุบันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้นวัตกรรม ได้เข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
        
“ขณะนี้ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่หุ่นยนต์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเข้ามามีบทบาท ซึ่งไทยเองได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับการผลิต ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไปแล้ว จึงเห็นควรที่จะผลักดันให้เป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนจะร่วมมือกันในการรับมือและขับเคลื่อน เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต”
        
ทั้งนี้ ไทยในฐานะประธานอาเซียน มีเป้าหมายที่จะผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้แก่ 1.การจัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลในภูมิภาคให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 2.การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการพัฒนาในภูมิภาค 3.การจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับ 4IR 4.การจัดทำแถลงการณ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสำคัญของภูมิภาคอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และ 5.การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน โดยจัดทำแนวทางส่งเสริมให้ MSMEs เข้าสู่ระบบ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
        
โดยเป้าหมายของการทำแผนขับเคลื่อนดังกล่าว ต้องการผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และมีการเติบโตจาก 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบันเป็น 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2568
        
นอกจากนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดแสดงนิทรรศการจากภาครัฐในเรื่องการเป็นประธานอาเซียนของไทย ประเทศไทย 4.0 เมืองอัจฉริยะ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมทั้งได้นำสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย และนำเงาะและมังคุดจากผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” ในพื้นที่ภาคใต้ มาใช้ในการจัดเลี้ยงอาหารว่างในช่วงการประชุม ซึ่งถือเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกระทรวงฯ ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad