ขอเชิญองค์กรธุรกิจไทยเข้าร่วมประกวดรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญองค์กรธุรกิจไทยเข้าร่วมประกวดรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562

ขอเชิญองค์กรธุรกิจไทยเข้าร่วมประกวดรางวัล
THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019           
สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562


นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญองค์กรธุรกิจไทยเข้าร่วมประกวดรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019”  สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562ในสาขารางวัลตามความเป็นเลิศ
รางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS2019” คือรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีทั้งสิ้นรวม 30 รางวัล โดยแบ่งเป็น ประเภท
1. รางวัลตามประเภทอุตสาหกรรม     16          ประเภท
2. รางวัลตามความเป็นเลิศ                 14          ประเภท (เรียนเชิญองค์กรของท่านส่งผลงานเข้าประกวด)
โดยรางวัลตามความเป็นเลิศ               ที่คัดเลือกนั้น แบ่งเป็นสาขาดังนี้
1.   BEST NETWORK PROVIDER OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับสุดยอดองค์กรที่ให้บริการด้านระบบเครือข่ายที่ดีที่สุดแห่งปี ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ
2.   CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีการดำเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจน
3.   CSR OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.   CUSTOMER FOCUS AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อองค์กร
5.   DIGITAL INITIATIVE COMPANY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน หรือการให้สินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าที่มีความโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับ
6.   FAST-GROWING COMPANY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาหรือพลิกฟื้นจากผลดำเนินการขาดทุนมาสู่ผลดำเนินการกำไรในเวลารวดเร็ว
7.   MOST POTENTIAL AWARD รางวัลสำหรับองค์กรทุกขนาด ไม่ว่าเล็ก กลางหรือใหญ่ ที่มีแนวโน้มทางธุรกิจที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงาน นวัตกรรม การบริการ และมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูง
8.   MOST ADMIRED AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีตราสินค้าที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค
9.   OUTSTANDING AWARD รางวัลองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น ทั้งด้านผลประกอบการ ด้านนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการลูกค้าเป็นที่ยอมรับ
10. RISING STAR OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมาไม่นาน แต่มียอดขายและกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด
11. TOP BUSINESS STRATEGY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
12. TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD รางวัลสำหรับองคก์รธุรกิจที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยอดขาย และโครงสร้างของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
13. TOP MANAGEMENT AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการสร้างผลประกอบการที่โดดเด่นกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม

คุณเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” นี้ เพื่อยกย่ององค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลในประเภทต่าง ๆ อย่างรอบคอบและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยจะเป็นการสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ อันจะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย จึงขอเชิญชวนองค์กรไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันให้มาก ๆ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นเวทีสร้างความโดดเด่น สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับองค์กร”
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
คัดเลือกผู้ประกอบการ 16 กุมภาพันธ์ –  4 มีนาคม 2562
วิธีการสมัครเข้ารับคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.thebusinessplus.com
หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งเอกสารทางอีเมล์ที่businessplus@arip.co.th
กำหนดการจัดงาน และมอบรางวัล
วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ
ประธานในพิธี
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

เกี่ยวกับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019”
คือรางวัลซึ่งมอบให้กับองค์กรในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.. 2556 เป็นต้นมา โดยการคัดเลือกสุดยอดองค์กรในแต่ละสาขาตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งวัดผลทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมขององค์กร เพื่อส่งเสริมการยกระดับการประกอบธุรกิจของไทยให้พัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน
งานมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovation Challenges the business world นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ” ความสำเร็จขององค์กรในยุคแห่งนวัตกรรม คัดสรรที่สุดขององค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา อาทิ ธนาคาร ประกันภัย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผลิต ยานยนต์ อาหาร เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad