Header Ads

Header ADS

ปลัดเศรษฐกิจอาเซียนนักถกแผนฟื้นฟูสู้โควิด-19 พร้อมวางอนาคตหลังผ่าน AEC มาครึ่งทาง

img

“พาณิชย์”เผยปลัดกระทรวงเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ เตรียมถกคณะทำงานระดับสูงด้านเศรษฐกิจของอาเซียนผ่านระบบทางไกล 28 ก.ค.นี้ หารือแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ตามมติผู้นำ ร่วมกำหนดทิศทางอาเซียนที่จะเดินต่อในอนาคต หลังเข้าสู่ AEC มาแล้วครึ่งทาง พร้อมติดตามการรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม และการสานสัมพันธ์กับคู่ค้านอกภูมิภาค

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 28 ก.ค.2563 ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้นัดประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration หรือ HLTF-EI) ครั้งที่ 38 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยจะมีการหารือแนวทางรับมือกับสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการตอบสนองต่อวิกฤติดังกล่าวในภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาแผนฟื้นฟูหลังภาวะการระบาดใหญ่ร่วมกัน ตามที่ผู้นำอาเซียนได้มอบหมายในการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19

ทั้งนี้ อาเซียนยังจะหารือในประเด็นเชิงนโยบายที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไปในอนาคต หลังจากที่อาเซียนได้มีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจตาม AEC Blueprint 2025 มาครึ่งทางแล้ว นับตั้งแต่การเข้าสู่ AEC ในปี 2558 จึงต้องมีการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ามีความคืบหน้าตามแผนงานไปมากน้อยเพียงใด รวมทั้งประเมินสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลต่อการรวมกลุ่มของอาเซียนในอนาคต ซึ่งผลจากการประเมินจะนำไปสู่การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์มาใช้ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2025 รวมทั้ง Blueprint ฉบับต่อไป

ขณะเดียวกัน จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น ระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักสากล และการจัดทำยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR ที่มีความครอบคลุมการดำเนินงานของทั้งสามเสาอาเซียน ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในช่วงวิกฤตการที่สำคัญนี้

ส่วนความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค ที่ประชุมจะหารือการประเมินคู่ค้าที่มีศักยภาพที่อาจเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในอนาคต โดยใช้หลักเกณฑ์ของอาเซียนที่จะใช้ดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับคู่ค้านอกภูมิภาค  

สำหรับอาเซียน เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 107,928 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 62,904 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,024 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเกินดุล 17,880 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วง 5 เดือนปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่าการค้ารวม 41,218 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 24,697 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 16,522 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.