ซีพีเอฟ สนับสนุนการทำงาน รพ.สต.-อสม.เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ระดับชุมชน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ซีพีเอฟ สนับสนุนการทำงาน รพ.สต.-อสม.เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ระดับชุมชน


ซีพีเอฟ สนับสนุนการทำงาน รพ.สต.-อสม.เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ระดับชุมชน 


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  สนับสนุนการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระดับชุมชน มอบอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใช้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 


จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 นอกจากมาตรการเข้มงวดที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขนำมาใช้เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว ในระดับชุมชนยังมีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โดยการทำหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ซึ่งฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟที่ตั้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมดูแลความปลอดภัยในชุมชนด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานให้แก่ รพ.สต. และอสม.   ที่ถือเป็นด่านหน้าของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 

นายสำเริง นพชำนาญ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านคอกม้า ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร  กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้อุปกรณ์จำเป็นสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ตรวจคัดกรองสุขภาพ เป็นต้น โดยในส่วนของ รพ.สต.บ้านคอกม้า ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จ.ชุมพร ของซีพีเอฟ สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 โดยมอบแอลกอฮอล์ 95%  เครื่องกดเจลชนิดเท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัสทางมือ สเปรย์แอลกอฮอล์  70% แบบพกพา และ Face Shield  มามอบให้ ซึ่งทางรพ.สต.บ้านคอกม้า ได้นำแอลกอฮอล์ 95% มาผลิตเป็นสเปรย์ล้างมือและฉีดพ่นฆ่าเชื้อแจกจ่ายผ่านทาง อสม. เพื่อนำไปให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4 หมู่ 6 และ หมู่ 8 ต.บางสน รวม 527 ครัวเรือน รวมจำนวนประชากร 1,831 


ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จ.ชุมพร ยังได้นำแอลกอฮอล์ 95% รวม 340 ลิตร เครื่องกดเจลชนิดเท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัสทางมือ 18 เครื่อง สเปรย์แอลกอฮอล์  70% แบบพกพา 288 หลอด และ Face Shield 210 ชิ้น มอบให้ผู้แทนที่ว่าการอำเภอปะทิว เทศบาลตำบลบางสน เทศบาลตำบลปะทิว สถานีตำรวจภูธรอำเภอปะทิว รพ.ปะทิว  รพ.สต.ตำบลชุมโค รพ.สต.ตำบลทะเลทรัพย์ รพ.สต.ตำบลสะพี  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน และประมงจังหวัดด้วย 
พร่
นางกมลพรรณ พรศรีรัตนรักษ์  ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลคลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด กล่าวว่า  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ระดับชุมชน ทางรพ.สต.ตำบลคลองใหญ่  ได้ร่วมกับ อบต.คลองใหญ่ และโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด ซีพีเอฟ  จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ให้กับอสม. ชาวบ้านในชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุ  เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง   เช่น  7 ขั้นตอนการล้างมือ การดูแลสุขภาพ รวมทั้งมีการสอนให้ผู้สูงวัยในชุมชนทำหน้ากากผ้าไว้ใช้เอง ทำเจลแอลกอฮอล์ 70 % ผู้สูงอายุบางรายนอกจากทำหน้ากากผ้าใช้เองแล้ว สามารถผลิตหน้ากากขายมีรายได้  โดยทางซีพีเอฟช่วยหาตลาดให้  ขณะที่ อสม.สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพไปถ่ายทอดต่อให้กับชุมชนใกล้เคียง 


โรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด ซีพีเอฟ  ยังได้มอบเครื่องกดเจลชนิดเท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัสทางมือ ให้ รพ.สต.ในอำเภอแหลมงอบ จ.ตราด ประกอบด้วย รพ.สต.บ้านธรรมชาติล่าง รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว รพ.สต.บางกระดาน รพ.สต. บางปิด รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ และโรงพยาบาลแหลมงอบ รวมทั้งมอบหน้ากากผ้าให้กับ อสม.  ชุมชนรอบฟาร์มในตำบลคลองใหญ่ และตำบลบางปิด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.แหลมงอบ รวม 600 ชิ้น 
ด้าน นางกัลยา วราสินธุ์  ประธานอสม. ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี  กล่าวว่า  ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19  อสม. ต้องลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพของคนในชุมชน แต่อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ จึงขอการสนับสนุนไปยังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี  ของซีพีเอฟ ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ  ประกอบด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์   ซึ่งทางบริษัทฯ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 เครื่อง  รวมทั้ง แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า  ทำให้การทำงานของอสม. สะดวกขึ้น สร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจของอสม.ที่ต้องลงพื้นที่ตรวจคัดกรองคนในชุมชน และความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชนเอง

นอกจากนี้ ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศ  มีส่วนร่วมดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสนับสนุนการทำงานของ รพ.สต. และอสม.  อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัย 200 ชิ้น และน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลท่าเรือ   และสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ covid-19 จัดโดยรพ.สต.ตำบลโพธิ์เอน และ รพ.สต.บ้านร่อม   โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระโนด จ.สงขลา ของซีพีเอฟ ร่วมกับ อสม.ชุมชนท่าบอน นำพนักงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในตลาดบริเวณหน้าโรงงาน สนับสนุนแอลกอฮอล์ 70%  เพื่อตั้งในตลาดหน้าโรงงาน 4 จุด และร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ซื้อหน้ากากผ้าแจกคนในชุมชน   

โรงเพาะฟักลูกกุ้งสิชล มอบฉากกั้นพลาสติก ให้ รพ.สต.เขาฝ้าย 1ชุด พร้อมแอลกอฮอล์ โรงเพาะฟักลูกกุ้งสิงหนคร จ.สงขลา มอบฉากกั้นพลาสติก  2 ชุด ให้รพ.สต. วัดขนุน พร้อมแอลกอฮอล์ โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน มอบฉากกั้นพลาสติก  ให้รพ.สต.ท่าบอน 2 ชุด พร้อมแอลกอฮอล์ เป็นต้น  ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดสถานการณ์วิกฤติโควิด 19 ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟ ในพื้นที่ต่างๆ ยังได้มอบอาหารและน้ำดื่ม สนับสนุนการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และ อสม.  ณ  จุดตรวจคัดกรองโควิด อย่างต่อเนื่อง ./ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad