กคช.เล็งออก Social Bond สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

กคช.เล็งออก Social Bond สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นายณัฐพงศ์   พันธเกียรติไพศาล  ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ    กล่าวว่า ขณะนี้การเคหะแห่งชาติกำลังศึกษาข้อมูลในการออกพันธบัตรเพื่อพัฒนาสังคม หรือ Social Bond เพื่อนำเงินมาดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ Social Bond เป็นการระดมทุนวิธีหนึ่งด้วยการออกตราสารหนี้เพื่อนำเงินมาทำโครงการเฉพาะเพื่อกิจกรรมทางสังคม ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของ กคช. ที่เน้นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
Social Bond เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะออกตราสารหนี้อย่างไรและนำมาใช้กับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใด เช่น โครงการบ้านผู้สูงอายุ 4 มุมเมือง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและมีแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน 
กคช.เล็งออก Social Bond สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
เนื่องจาก Social Bond สามารถระดมทุนทำโครงการเพื่อสังคมหรือระดมทุนเพื่อการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชน เชื่อมั่นว่าการออก Social Bond จะเป็นช่องทางให้ผู้มีรายได้น้อยตลอดจนผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่อยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้น
ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองมักถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารเพราะกำลังความสามารถในการผ่อนชำระไม่เพียงพอ จากเดิมอัตราการกู้ไม่ผ่านอยู่ที่ 30% ปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นถึง 70% ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ออกมาตรการ LTV (Loan to Value: LTV ratio) ดังนั้น กคช.จะเร่งผลักดันให้มีการออก Social Bond ให้เร็วที่สุด เพื่อนำเงินมาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย หรือนำเงินมาปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad