มจพ. ขึ้นอันดับ 1 ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 สาขา จาก สกว. - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

มจพ. ขึ้นอันดับ 1 ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 สาขา จาก สกว.

มจพ. ขึ้นอันดับ 1 ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 สาขา จาก สกว.


ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีการประเมินและประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2560 เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับ 1 (2 สาขาวิชา) และอันดับ 3 (1 สาขาวิชา) ของประเทศไทย ดังนี้
          อันดับ 1 ของประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (คะแนน 4.4) ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electrical Engineering/ Electronic Engineering & Telecommunication & Communication Engineering and Technology มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 13 หน่วยงาน
          อันดับ 1 ของประเทศไทย ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คะแนน 4.4) ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี สาขา Information Technology, Informatics, Geo-informatics, Computer Sciences, Computer Engineering, Computing, Software Engineering
          มีหน่วยงานเข้าร่วม 17 หน่วยงาน
          อันดับ 3 ของประเทศไทย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (คะแนน 4.0) ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขา Mathematics and Statistics มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 14 หน่วยงาน
          ทั้งนี้ มจพ. มีหน่วยงานที่เสนอเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน จากหน่วยงานที่ส่งทั้งสิ้น 405 หน่วยงาน และติดอันดับ 3 สาขาวิชา ทุกผลงานล้วนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัย บุคลากร คุณภาพงานวิจัยของ มจพ. ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้สร้างสรรค์งานวิจัยให้ก้าวไปสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป
          สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มจพ. สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.kmutnb.ac.th จะเปิดรับสมัครกลางเดือนธันวาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ติดตามผลการประเมินฯ ได้ที่ https://www.trf.or.th/component/attachments/download/4725

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad