ส่องผลกระทบส่งออกรถยนต์ เชื่อปี”62 ขยายตัวไม่ถึง 5% แม้หลาย ๆ ค่ายจะประเมินตลาดรถยนต์ปีหมูทอง หรือปี 2562 ว่ามีแนวโน้มสดใสการขายในประเทศจะทะลุ 1 ล้านคัน แต่ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” กลับคาดว่าการส่งออกรถยนต์ของไทยปี 2562 น่าจะทำได้ประมาณ 1,150,000-1,180,000 คัน ขยายตัวเล็กน้อยราว ๆ 1-4%

ประเด็นสำคัญมาจากตลาดส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดี คือ โอเชียเนีย และเอเชีย ที่ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปอยู่แล้ว โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพใหม่ที่มีโอกาสขยับขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 3 ของประเทศที่ไทยส่งออกรถยนต์ไปมากที่สุดในปี 2562

หลังปัญหากฎหมายใหม่ของรัฐบาลเวียดนาม (Decree 116) ว่าด้วยเงื่อนไขสำหรับผู้ผลิต, ประกอบและนำเข้ารถยนต์รวมทั้งเงื่อนไขในการรับประกันและบริการซ่อมบำรุงรถยนต์คลี่คลายลงบางส่วน ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าไทยจะส่งออกรถยนต์ไปเวียดนามในปี 2562 ได้ดีขึ้นถึง 14-22% คิดเป็นจำนวนรถยนต์ส่งออก 61,000-65,000 คัน

ขณะที่ทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งค่ายรถมีการทยอยย้ายฐานการผลิตไปผลิตในกลุ่มประเทศเหล่านั้น เพื่อให้ได้ต้นทุนขนส่งที่ถูกลง และรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงเสรีทางการค้า

โดยเฉพาะทวีปยุโรปที่ปัจจุบันเห็นผลของการย้ายฐานเพิ่มมากขึ้นทำให้คาดว่าปี 2562 ไทยจะส่งออกไปทวีปยุโรปในระดับทรงตัวถึงหดตัวราว 4% คิดเป็นจำนวนรถยนต์ส่งออก 118,000-123,000 คัน

โดยสรุปสำหรับตลาดส่งออกรถยนต์โดยรวมของไทยในปี 2562 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมองว่าน่าจะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดหลายด้าน
เมื่อเศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศต้องเจอกับผลกระทบจากภาวะสงครามการค้าโลก ความผันผวนของอัตราค่าเงินในประเทศคู่ค้า และแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูง

ไม่เพียงเท่านี้ การย้ายฐานการผลิตรถยนต์เข้าใกล้ตลาดมากขึ้น เพื่อการลดต้นทุนขนส่ง รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในบางกรณีอาจส่งผลลบต่อการส่งออกรถยนต์ไทย เช่น ทวีปยุโรปดังกล่าวถึงมาแล้ว หรือทวีปอเมริกาเหนือที่จะมีผลในระยะถัดไปด้วย

หลังความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (United States-Mexico-Canada Agreement : USMCA) ซึ่งมีการตั้งข้อกำหนดเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้ารถยนต์ที่เข้มงวดขึ้นมาก และมุ่งเน้นให้เกิดการผลิตในกลุ่มประเทศสมาชิก จะถูกนำมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งจะกระทบกับการส่งออกไทยตั้งแต่ช่วงปี 2562 จากการลงทุนของค่ายรถในประเทศสมาชิก USMCA มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกบางกลุ่มที่ค่ายรถวางไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไป เช่น โอเชียเนีย และเอเชียนั้น ต่างยังคงมีแนวโน้มตอบรับต่อรถยนต์ที่ผลิตจากไทยได้ดีในปี 2562 โดยเฉพาะเวียดนาม ที่หลังจากปัญหา Decree 116 คลี่คลายลงไปบางส่วน

การส่งออกรถยนต์จากไทยก็พุ่งขึ้นสูงมาก ซึ่งคาดว่ายังมีแนวโน้มดำเนินต่อในปี 2562 นี้ ผนวกกับทิศทางการลงทุนผลิตรถยนต์ในไทยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้า และการผลักดันโครงการอีโคอีวีของทุกภาคส่วน อาจจะช่วยกระตุ้นการส่งออกรถยนต์จากไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่ต้องการรถยนต์ประเภทนี้ได้ ทำให้โดยรวมแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการส่งออกรถยนต์ไทย ปี 2562 มีโอกาสที่จะขยายตัวเล็กน้อยที่ประมาณ 1-4% จากปี 2561 เท่านั้น

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


ที่มา : Prachachat.net