Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563สรุปภาวะสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
        ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 540 บาท โดยสภาพอากาศขณะนี้อยู่ในภาวะฝนตก จึงทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะลอลงไปเล็กน้อย
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 327.25 เซนต์/บุชเชล ก่อนหน้านี้มีความกังวลเรื่องความแห้งแล้งในพื้นที่เพาะปลูกแถบมิตเวสท์ แต่สภาพอากาศที่เย็นลงและปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งเดือนกรกฏาคมช่วยให้พืชเติบโตดีขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสภาพข้าวโพดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ที่ 69% เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานการผลิตเอทานอลของสหรัฐฯ ลดลงจาก 931,000 บาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 908,000 บาร์เรลต่อวัน
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
        กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 13.95 บาท โดยปริมาณความต้องการซื้อและขายกากถั่วเหลืองในตลาดโลกเริ่มทรงตัว 
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 894.00 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 289.4 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์สภาพถั่วเหลืองอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ที่ 69% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1% ด้านอุปสงค์มีรายงานยอดส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐฯ จำนวน 306,000 ตัน ไปประเทศจีน และจุดหมายปลายทางอื่นๆ สำหรับฤดูกาล 2563/64        
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
        สถานการณ์ราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ทรงตัว ด้านผู้ผลิตประเทศเปรูสามารถจับปลาได้เกิน 95% ของโควต้าการจับปลาทั้งหมดแล้ว และคาดว่าจะจบฤดูกาลภายในสิ้นเดือนกรกฏาคมนี้ ทำให้ราคาขายในตลาดตอนนี้เริ่มทรงตัว เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาล ด้านผู้ซื้อหลักอย่างจีน เริ่มชะลอการซื้อลงเนื่องจากได้ปริมาณตามที่ต้องการแล้ว โดยคาดว่าปลาป่นจากเปรูจะเริ่มเข้าจีนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้
        ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 35.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 33.20 บาท
        ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 32.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 30.20 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
        ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 475 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 490 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 420 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 419 เหรียญสหรัฐฯ
        ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,350 บาท เป็นกระสอบละ 1,400 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,180 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
        ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 78-79 บาท ผู้เลี้ยงสุกรยืนราคา เพื่อรักษาระดับราคาสุกรขุนไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม และกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคกำหนดจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกเพื่อประชาชนในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ 
        ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
        ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34 บาท โดยการบริโภคเนื้อไก่โดยรวมทรงตัว โดยมีปัจจัยลบจากฝนที่ตกเพิ่มขึ้น        
        ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
        ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 2.80 บาท โดยการบริโภคได้รับปัจจัยบวกจากที่โรงเรียนเปิดภาคเรียน และมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ 
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.