Header Ads

Header ADS

เอพี ไทยแลนด์ ทุบงบกว่า 3 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เพิ่มเตรียมพร้อมเฝ้าระวังรับมืออุทกภัย

 1%2B%25283%2529

เอพี ไทยแลนด์ ทุบงบกว่า 3 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เพิ่มเตรียมพร้อมเฝ้าระวังรับมืออุทกภัย 

กรุงเทพฯ
 (ต.ค. 64 นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) เข้าตรวจรับเครื่องสูบน้ำในล็อตแรกที่จะนำเข้ามาเป็นกำลังเสริมเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย รวมจำนวนกว่า 70 เครื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนรับมือภาวะฉุกเฉินของทางบริษัทฯ เพื่อเตรียมสนับสนุนและป้องกันอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยให้กับลูกบ้านในโครงการเครือเอพีที่อยู่ในเขตพื้นที่แนวริมน้ำเจ้าพระยา ตลอดจนเตรียมกระสอบทรายเพื่อทำแนวกั้นกว่า 30,000 กระสอบให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือในทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น รวมงบประมาณกว่า 3ล้านบาท พร้อมร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมสมาร์ท เซอร์วิส แอนด์  แมเนจเม้นท์ จำกัด (SMART) ผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ในเครือเอพี ไทยแลนด์                    ในการจัดตั้งทีมเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำ และเตรียมพร้อมลงพื้นที่จัดการกับเหตุฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจในการอยู่อาศัยให้แก่ลูกบ้านใน                 เอพีคอมมูนิตี้เป็นหัวใจสำคัญ ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVING เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.