Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”ใช้เวที “ดัชนีนวัตกรรมโลก” โชว์ผลงานดันเศรษฐกิจไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

img

“จุรินทร์”ปราศรัยงานเปิดตัวรายงาน “ดัชนีนวัตกรรมโลก” โชว์นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการพัฒนาประเทศด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เผยนำระบบจดทะเบียนออนไลน์มาใช้ ออกหนังสือสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จดเครื่องหมายการค้า Fast Track ลดเวลาจดแจ้งลิขสิทธิ์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ แจ้งเตือนสิทธิบัตรหมดอายุ และเร่งขึ้นทะเบียน GI “วุฒิไกร”ระบุอันดับนวัตกรรมไทยปีนี้อยู่ที่ 43 จาก 132 ประเทศ และอันดับ 9 ประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมกล่าวปราศรัยในงานเปิดตัวรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index (GII 2021) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ว่า การจัดทำดัชนีนวัตกรรมระดับโลก ถือเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตด้านความรู้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาของแต่ละประเทศทั่วโลก โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยชี้วัดความสามารถด้านนวัตกรรม ซึ่งไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการพัฒนาประเทศ เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยได้ดำเนินการส่งเสริมการสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์ การให้ความคุ้มครอง และการบังคับใช้สิทธิ์ให้กับนักคิด นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทั้งนี้ ไทยยังได้ดำเนินภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน คือ การส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของชุมชนท้องถิ่น
         
นายจุรินทร์กล่าวว่า จากนโยบายข้างต้น กระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนาระบบการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ โดยได้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนสินค้า GI จนครบทั้ง 77 จังหวัด นำระบบจดทะเบียนออนไลน์ (e-Filing) มาใช้กับทุกงานบริการ ออกหนังสือสำคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Fast Track จากเดิม 12 เดือน เหลือเพียง 6 เดือน ลดระยะเวลาการต่ออายุเครื่องหมายการค้าจากเดิม 60 วัน เหลือ 60 นาที ลดระยะเวลาการจดแจ้งลิขสิทธิ์ จาก 30 วัน เหลือเพียง 3 วัน ให้บริการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR) และจัดทำบริการแจ้งเตือนข้อมูลด้านสิทธิบัตรที่ใกล้หมดอายุ เพื่อผู้ผลิตยาไทยจะได้เตรียมการผลิตยาที่หมดสิทธิบัตรเป็นการล่วงหน้าได้
         
“ขอแสดงความขอบคุณต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และผู้ร่วมเผยแพร่ ที่ได้ทำงานอย่างหนักในการจัดทำรายงาน GII 2564 และกระตุ้นให้โลกเห็นความสำคัญของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา โดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”นายจุรินทร์กล่าว
         
นางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก แจ้งว่า วิดีโอการปราศรัยของนายจุรินทร์จากประเทศไทย ถูกฉายในรอบ Head of State ที่มีประธานาธิบดีของโคลอมเบีย และนายกรัฐมนตรีของเคปเวิร์ด กล่าวเป็น 2 ท่านแรก ตามด้วยนายจุรินทร์จากประเทศไทย แล้วจึงตามด้วยรัฐมนตรีของประเทศอื่น เช่น จีน อินเดีย ตุรกี เกาหลี และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
         
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยปีนี้เป็นที่น่าพอใจ โดยคว้าอันดับที่ 43 จาก 132 ประเทศทั่วโลก เป็นอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด โดยรายงาน GII 2021 ระบุว่า ไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรมสูงขึ้น แม้เป็นช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยังครองอันดับ 1 ของประเทศที่เอกชนมีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเป็นอันดับที่ 42 ด้านการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม จากเดิมอันดับที่ 86 เมื่อปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังเป็นอันดับที่ 51 ที่ภาครัฐให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ จากเดิมอันดับที่ 81 เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่ง WIPO เห็นว่า มีความสำคัญต่อการส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างมาก

นอกจากนี้ รายงาน GII 2021 ยังระบุว่า ไทยมีพัฒนาการด้านการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเด่นชัด โดยติดอันดับที่ 47 จากเดิมอันดับที่ 54 ในปีที่ผ่านมา และเป็นประเทศที่มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไปยังต่างประเทศผ่านระบบสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) เป็นอันดับที่ 75

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.