Header Ads

Header ADS

ผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น จ.ชัยภูมิ เดินหน้ามอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่อง

  S__764248102

ผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น จ.ชัยภูมิ เดินหน้ามอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จ.ชัยภูมิ ร่วมบรรจุและส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด รวมมูลค่า 200,000 บาท ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในอำเภอเมือง และอำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยก่อนหน้านี้ ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮงปิโตรเลียม ได้เปิดพื้นที่ในสถานีบริการ ให้เป็นหน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมทั้งจัดอาหารกล่องเพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นความร่วมมือของโออาร์และผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ในจ.ชัยภูมิ ในการช่วยดูแลสังคมชุมชนโดยรอบสถานีบริการ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤต

S__764248103
S__764248105

โออาร์ ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับแนวคิด Living Community ของ พีทีที สเตชั่น ที่พร้อมเติมเต็มทุกความสุข 
เป็นที่พึ่งให้กับชุมชน ร่วมเกื้อกูลสังคมในทุกรูปแบบ อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.