บาฟส์ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company) - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

บาฟส์ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

บาฟส์ นับเป็น 1 ใน 15 องค์กรชั้นนำในประเทศที่ได้รับการรับรอง Carbon Neutral Company โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ด้วยการนำแนวทาง “Neutral Carbon” มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวนทั้งสิ้น 5,449 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดภายในบริษัทให้เท่ากับศูนย์ ตามแนวทางการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG เป้าหมายที่ 13 : Climate Action) ที่นำไปสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad