Header Ads

Header ADS

การีนา ผนึก กรมสุขภาพจิต เปิดตัวโครงการ Game On: Digitally Safe and Sound ร่วมผลักดันสังคมออนไลน์สีขาว

การีนา ผนึก กรมสุขภาพจิต เปิดตัวโครงการ Game On: Digitally Safe and Sound ร่วมผลักดันสังคมออนไลน์สีขาว

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ที่ 2 จากซ้าย) เปิดตัวโครงการ Game On: Digitally Safe and Sound เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ครอบครัว พร้อมรับมือผลกระทบบนโลกออนไลน์ เพื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย มุ่งสร้างรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำบอร์ดเกม “The.Net Threat เกมกลโลกไซเบอร์” มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ปกครอง โดยมีนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กลาง) พร้อมคณะผู้บริหารจาก Sea (ประเทศไทย) และ กรมสุขภาพจิตมาร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภายใต้ความร่วมมือนี้ นอกจากการพัฒนาบอร์ดเกมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) การีนาและกรมสุขภาพจิตยังร่วมกันเผยแพร่ชุดภาพยนตร์สั้น Be Strong, Be Kind, Be There ที่ทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมพลังบวก ให้พร้อมรับมือกับผลกระทบบนโลกออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมออนไลน์สีขาวในวงกว้างต่อไป

บรรยายบุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
  2. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
  3. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  4. นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)
  5. ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Sea (ประเทศไทย)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.