15 รัฐวิสาหกิจผนึกกำลัง ลงนาม MOU ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ด้าน กยท. พร้อมร่วมมืออย่างเต็มที่ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

15 รัฐวิสาหกิจผนึกกำลัง ลงนาม MOU ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ด้าน กยท. พร้อมร่วมมืออย่างเต็มที่วันนี้ ( 27 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลาประมาณ 11.00 น. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยรัฐวิสาหกิจ ลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ
          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดยังคงแพร่ระบาดและสามารถเข้าถึงประชากรกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน อันจะส่งผลเสียและผลกระทบต่อการจ้างงาน สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัว โดยรัฐบาลภายใต้การนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย
          รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้แรงงานไทยห่างไกลจากยาเสพติด โดยประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และรัฐวิสาหกิจทั้ง 15 แห่งที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี ได้แก่ 
          การยางแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การยาสูบแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบให้แก่สถานประกอบการทั่วประเทศด้านมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จนเกิดเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้
          "กยท.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้านอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้ กยท. เป็นหนึ่งในต้นแบบที่ดีแก่สถานประกอบการทั่วประเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป" รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad