เตรียมเสนอแผนฟื้นฟู ‘คลองเปรมฯ’ เข้ากนช. เริ่มปี 62 ขุดลอก-พัฒนาระบบ-เพิ่มคุณภาพน้ำ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เตรียมเสนอแผนฟื้นฟู ‘คลองเปรมฯ’ เข้ากนช. เริ่มปี 62 ขุดลอก-พัฒนาระบบ-เพิ่มคุณภาพน้ำ

คณะอนุฯขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ เคาะแผนฟื้นฟู “คลองเปรมประชากร” เตรียมเสนอ กนช.เห็นชอบ 11 มี.ค.นี้ ก่อนเข้า ครม.อนุมัติเปิดโครงการ เริ่มเดินหน้าปี 62

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบในหลักการ 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.การฟื้นฟูคลองเปรมประชากร 2.การฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก 3.การฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 4.โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในวันที่ 11 มี.ค. 2562 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเปิดโครงการตามขั้นตอนต่อไป
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการฟื้นฟูคลองเปรมประชากรทั้งระบบ โดยแผนงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาฟื้นฟูคลองเปรมประชากรและคลองเชื่อมต่อ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ สทนช.หารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการทั้งระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2562 แผนระยะกลางจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จให้ชัดเจน
ทั้งนี้ มีแผนการดำเนินการ 4 แผนงานหลัก ได้แก่ 1.การปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพคลองเปรมประชากรเพื่อการระบายและรักษาคุณภาพน้ำรวม 12 โครงการ อาทิ การขุดลอกคลองเปรมฯ ตั้งแต่คลองรังสิตฯ ถึงสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน ปรับปรุงเขื่อนคลองบางซื่อจาก ถ.รัชดาภิเษก ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น 2.การพัฒนาระบบควบคุมน้ำในคลองเชื่อมโยง 14 โครงการ 3.ปรับปรุงพื้นที่แก้มลิง 5 โครงการ 4.การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย 3 โครงการ โดยในเบื้องต้นที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนมี 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ริมคลองเปรมประชากร


นายสมเกียรติ กล่าวว่า ในส่วนการพัฒนาฟื้นฟูบึงราชกนก จ.พิษณุโลก และบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ตามที่ กนช.มอบหมายให้ สทนช.เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ และรองรับน้ำในช่วงน้ำหลาก ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก และบึงบอระเพ็ด รวมถึงเห็นชอบในหลักการแผนงานเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที ตามที่ สทนช.เสนอ โดยให้นำข้อเสนอจากที่ประชุมไปปรับปรุงทบทวนรายละเอียดการดำเนินงาน แผนงาน กรอบวงเงินงบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุม กนช.พิจารณาต่อไป
นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ขณะที่โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร โดยขุดคลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบระบายคลองชุมพรทั้งระบบระยะที่ 2 เพื่อดำเนินการต่อเนื่องในปี 2562-2565 และการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบบระบายน้ำคลองท่าตะเภา ทั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนตอนล่างของ อ.เมือง จ.ชุมพร พื้นที่น้ำท่วม ประมาณ 37,500 ไร่ 16,802 ครัวเรือน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายเอเชีย 41 ลดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำคลองชุมพรได้อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad