กลุ่มเครือข่ายถนนศรีอยุธยา (Si Ayutthaya Road Goes Green) เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กลุ่มเครือข่ายถนนศรีอยุธยา (Si Ayutthaya Road Goes Green) เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมาชิกกลุ่มเครือข่ายถนนศรีอยุธยา (Si Ayutthaya Road Goes Green) พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิกเครือข่ายฯ อาทิ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ / บริษัท ฟาร์อีส เฟมไลน์ ดีดีบี / บริษัท อินทรประกันภัย / คอนโด โนเบิล รีเวนต์ / บริษัท พิริยพูล จำกัด / บริษัท วรรณสรณ์ ธุรกิจ จำกัด ฯลฯ ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าในโครงการ "ปฏิทินเก่า...เราขอ" มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
          ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของ คุณณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ ซึ่งเคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้เห็นนิตยสารเบรลล์และแผ่นเสียงที่ส่งมาจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ผู้พิการทางสายตาที่อ่านและฟังภาษาอังกฤษออกมีโอกาสได้รับรู้ วรรณกรรม เมื่อเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตาเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น และมีราคาถูกลง จึงได้คิดทำหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาโดยอ่านลงเทปคาสเซ็ทและทำหนังสืออักษรเบรลล์ที่พิมพ์ด้วยมือ สามารถพิมพ์ได้ครั้งละ 1 ชุด พร้อมสร้างห้องสมุดเล็ก ๆ ภายใน ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ภายหลังมีการเพิ่มขอบข่ายการทำงานและพัฒนาด้านการผลิตสื่อ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวมทั้งมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการสื่อของผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ ที่นับวันจะมีความต้องการมากขึ้น จึงได้สร้างอาคารถาวร 2 ชั้น หลังที่ 2 ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด" จนถึงปัจจุบัน
          สำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฯ หรือเพื่อจัดพิมพ์สื่อหนังสืออักษรเบรลล์ มอบให้หน่วยงานผู้พิการทางสายตา ทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่ 293 แห่ง โดยสามารถดำเนินการสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
          - บริจาคโดยตรงที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เลขที่ 78/2 หมู่ 1 ต.บางตลาด ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-9625818, 02-5836518 และ 02-5836519
          - จ่ายเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
          - ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. ปากเกร็ด ในนาม ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
          หรือท่านที่สนใจเป็นอาสามัครสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ สามารถทำได้โดย
          - เป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือสนใจสามารถติดต่อฝ่ายผลิตหนังสือเสียง ที่หมายเลข 02-9625818 กด 17 และ 02-5836518 กด 17
          - เป็นอาสาสมัครพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ เพื่อผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ ท่านสามารถเดินทางมาพิมพ์ต้นฉบับที่ศูนย์ฯ หรือจัดพิมพ์จากทางบ้าน แล้วจัดส่งมายังศูนย์ฯ สนใจติดต่อที่หมายเลข 02-9625818 กด 16 และ 02-5836518 กด 16 หรือติดต่อผ่านทาง suchada_dak@hotmail.com หรือchanidapa_pp@hotmail.com
          - บริจาควัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล์ เช่น แผ่น ซีดีอาร์ยี่ห้อโซนี่และปริ้นโก้ ซีดีอาร์ไวน์ปริ้นเทเบิล กระดาษต่อเนื่องหนา 150 แกรม ขนาด 12.75 นิ้ว x 11 นิ้ว
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad