วศ. จัดกิจกรรม สนทนาประสา วศ. เรื่อง “การยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และการเขียนข้อถือสิทธิ์” - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วศ. จัดกิจกรรม สนทนาประสา วศ. เรื่อง “การยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และการเขียนข้อถือสิทธิ์”


ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด การจัดงานสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 205  เรื่อง "การยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และการเขียนข้อถือสิทธิ์ " ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ คุณกิตติเทพ จริงจิตร ผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตร บริษัท  อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด และดร.จริยาวดี ศิริจันทรา หัวหน้ากลุ่มวัสดุขั้นสูงและเซรามิก กองวัสดุวิศวกรรมโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในหลายกลุ่มงาน ที่มีความประสงค์จะขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ได้ทราบถึงความสำคัญในยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร การเขียนข้อถือสิทธิ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร เพื่อนำไปศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาต่อยอดโดยการจดสิทธิบัตรมีความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ และยังกระตุ้นให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อสามารถนำไปศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึ้น สามารถสร้างมูลค่าให้กับสิ่งประดิษฐ์ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต ซึ่งถือเป็นข้อคุ้มครองทางกฎหมายที่สำคัญ รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นโดยได้รับค่าตอบแทน และนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad