กรมพัฒน์ฯ จับมือ 6 พันธมิตร พัฒนา“โชวห่วย” ช่วยจัดร้าน บริหารจัดการ ป้อนสินค้า ให้เงินทุน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กรมพัฒน์ฯ จับมือ 6 พันธมิตร พัฒนา“โชวห่วย” ช่วยจัดร้าน บริหารจัดการ ป้อนสินค้า ให้เงินทุน


img
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ 6 พันธมิตร ติดปีกโชวห่วยไทย เดินหน้าช่วยพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย ทั้งเข้าไปปรับปรุงร้านค้า วางระบบบริหารจัดการ ป้อนสินค้าให้ และสนับสนุนด้านเงินทุน มั่นใจช่วยเพิ่มศักยภาพโชวห่วยให้เป็นร้านค้าของชุมชน และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในระดับฐานราก
        
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับ 6 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด , บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) , ธนาคารกรุงไทย , สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยตั้งแต่ระดับพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การปรับทัศนคติในการทำธุรกิจแบบสมัยใหม่ การให้ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ การสนับสนุนด้านทรัพยากรและแหล่งเงินทุน เพื่อให้ร้านโชวห่วยมีความสามารถในการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต่อไป  โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่น มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ รู้ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และสามารถเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ที่ยั่งยืน
        
“ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้กับโชวห่วยของไทย เพราะปัญหาหลักๆ ของโชวห่วยมีแค่ไม่กี่อย่าง ไม่ว่าจะใช้ตำราไหน ก็เหมือนๆ กัน คือ มีปัญหาการบริหารจัดการร้าน การสต๊อกสินค้า การทำตลาด การจำหน่าย การบริหารงานบุคคล การบริหารต้นทุน การทำบัญชี และเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ โชวห่วยจะได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาที่ว่ามาทั้งหมด จากการที่พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านจะเข้ามาดูแลโชวห่วย ซึ่งจะช่วยให้โชวห่วยเข้มแข็งขึ้น เศรษฐกิจในระดับฐานรากขยายตัวดีขึ้น”นายวุฒิไกรกล่าว


        
นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย กล่าวว่า  สมาคมฯ มีความยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และเป็นพี่เลี้ยงให้กับร้านโชวห่วย โดยพร้อมที่จะถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ที่มีและประสบการณ์ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จให้กับพี่น้องร้านโชวห่วยตัวเล็กๆ ที่มีใจอยากพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันได้ในโลกของธุรกิจสมัยใหม่ 
        
นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครมีโครงการมิตรแท้โชวห่วย โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจและช่วยพัฒนาร้านโชวห่วย จัดร้านค้า ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการ ช่วยออกแบบร้าน และช่วยลดต้นทุนด้วยการจัดหาสินค้ายอดนิยมพร้อมรายการโปรโมชั่นพิเศษสำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เป็นสมาชิกเป็นประจำทุกเดือน
        
น.ส.จนัญญา เมฆวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและความยั่งยืน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า พร้อมที่จะช่วยโชวห่วยทำธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนาร้านค้าผ่านโครงการร้านติดดาว ซึ่งจะช่วยตกแต่งร้าน ช่วยจัดแคปเปญการตลาด เพื่อดันยอดขาย
        
นายทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) กล่าวว่า สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ POS (Point of Sale) พร้อมที่จะนำซอฟต์แวร์ POS มาเผยแพร่ให้กับร้านโชวห่วย และจำหน่ายในราคาพิเศษโดยจะมอบส่วนลดให้ 15-20% จากราคาปกติ
        
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า  ธนาคารพร้อมช่วยเหลือโชวห่วยด้วย 3 เติม คือ เติมทุน โดยปล่อยกู้ดอกเบี้ยถูก ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี สำหรับบุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเพียง 0.42% ต่อเดือน ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย และหากยกระดับเข้าสู่การเป็นนิติบุคคลและจัดทำบัญชีเดียว  อัตราดอกเบี้ยจะยิ่งถูกลงไปอีก โดย 3 ปีแรกเหลือเพียง 0.25% ต่อเดือนเท่านั้น ส่วนปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด  5 ล้านบาทต่อราย และยังช่วยเติมทักษะ ผลักดันให้มีขีดความสามารถทำธุรกิจเพิ่มขึ้น และเติมคุณภาพชีวิต ช่วยให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารจะช่วยเหลือร้านโชวห่วย และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ต้องการเงินทุน โดยให้วงเงินกู้สูงถึง 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี และสำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 28 มิ.ย.2562 จะให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด MRR-0.5% ต่อปี หรือเท่ากับ 6.62% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ และลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและตั้งวงเงินสินเชื่อ 1,000 รายแรกธนาคารจะมอบ ร่มสนามเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad