บอร์ดต่างด้าวไฟเขียวต่างชาติลงทุนเดือนก.พ. 17 ราย นำเงินเข้า 205 ล้าน จ้างงาน 526 คน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บอร์ดต่างด้าวไฟเขียวต่างชาติลงทุนเดือนก.พ. 17 ราย นำเงินเข้า 205 ล้าน จ้างงาน 526 คน


img
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไฟเขียวคนต่างชาติลงทุนในไทยเดือนก.พ.จำนวน 17 ราย ส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน นำเงินเข้ามาลงทุนกว่า 205 ล้านบาท จ้างแรงงานคนไทย 526 คน และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะให้ด้วย
        
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในเดือนก.พ.2562 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 17 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีจำนวนเท่ากับเดือนม.ค.2562 โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน มีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 205 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 526 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนด้วย
        
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้กับเครื่องขึ้นรูปพลาสติก องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และการใช้งานโปรแกรม CAD NX สำหรับการขึ้นรูปชิ้นงาน องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับชนิดต่างๆ องค์ความรู้เกี่ยวกับ++ การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์นิรภัยของยานยนต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเครื่องบดดิน หินและส่วนต่อสำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องบดดิน หิน เป็นต้น
        
สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ ในกลุ่ม จำนวน 7 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 55 ล้านบาท คือ บริการทางบัญชี กิจการนายหน้าในการจำหน่ายผ้าทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ สำหรับผลิตเสื้อผ้าป้องกันความร้อนและเสื้อนิรภัยป้องกันเปลวไฟ บริการรับจ้างผลิตเครื่องประดับ เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋าใส่ของ และอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำ  บริการสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส์  ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า และด้านการดำเนินพิธีการศุลกากร บริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการในด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์

2.ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 8 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 103 ล้านบาท ได้แก่ บริการทางวิศวกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการทดสอบชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิรภัยในยานยนต์  บริการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ บริการให้ใช้ช่วงสิทธิโปรแกรมซอฟต์แวร์  บริการสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำการตลาดและส่งเสริมการขายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การค้าส่งอุปกรณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค และแท็บแล็ต บริการให้เช่าที่ดินบางส่วน พร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์

3.ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 13 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งเครื่องจักรสำหรับใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศจีน

4.ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาเอกชน จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 34 ล้านบาท ได้แก่ บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการแม่เมาะ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศเกาะแมน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.พ.2562 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 34 ราย ลดลง 10 ราย หรือลดลง 23% มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 395 ล้านบาท ลดลง 787 ล้านบาท หรือลดลง 67% เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปี 2561 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น บริการออกแบบทางวิศวกรรมและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad