“พาณิชย์”จับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ถกเวียดนามร่วมมือยกระดับการค้าข้าวสองประเทศ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

“พาณิชย์”จับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ถกเวียดนามร่วมมือยกระดับการค้าข้าวสองประเทศ


img
กรมการค้าต่างประเทศนำสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนามกับสมาคมอาหารเวียดนาม หวังแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานการณ์การค้าข้าวระหว่างกัน เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับราคาข้าวของทั้งสองประเทศ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14-17 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา นางดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนการค้าไทย ซึ่งประกอบด้วยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 15 ณ กรุงฮานอย และเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม กับสมาคมอาหารเวียดนามและหน่วยงานภาครัฐของเวียดนาม โดยในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับสินค้าข้าวของแต่ละประเทศ

ทั้งนี้ สมาคมอาหารเวียดนามคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะส่งออกข้าวอยู่ที่ 6 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่มีการส่งออกข้าวอยู่ที่ 6.16 ล้านตัน และรัฐบาลเวียดนามได้ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกข้าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกข้าว รวมทั้งได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ในขณะที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าในปี 2562 จะมีการส่งออกข้าวที่ 9.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่มีการส่งออกข้าวอยู่ที่ 11.09 ล้านตัน

นายอดุลย์กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้การส่งออกข้าวไทยลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคาส่งออกข้าว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติของรัฐบาลอินเดีย โดยให้เงินอุดหนุนเป็นแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าส่งออกข้าว เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.2561-25 มี.ค.2562 ทำให้อินเดียได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา และการที่รัฐบาลจีนได้ระบายข้าวในสต็อกไปยังตลาดแอฟริกาปริมาณมาก รวมทั้งนโยบายนำเข้าข้าวของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น ฟิลิปปินส์ได้เปิดตลาดนำเข้าข้าวแบบเสรีมากขึ้นส่งผลให้มีการแข่งขันส่งออกข้าวไปยังตลาดดังกล่าวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทย ได้แก่ การขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) กับรัฐบาลจีน และปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจก่อให้เกิดความแห้งแล้งในภูมิภาคอเมริกาใต้ และออสเตรเลีย ที่จะช่วยให้ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนาม เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก และยังเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านการผลิต สถานการณ์การค้า และหารือแนวทางแก้ไขอุปสรรคทางการค้าข้าวร่วมกัน โดยภาครัฐพร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มและความร่วมมือทางการค้าข้าวของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าข้าว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad