Header Ads

Header ADS

มูลนิธิ EDF ติดตามโครงการ “เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน" ในโรงเรียน มุ่งหวังนักเรียนได้รับสารอาหารเพียงพอ


มูลนิธิ EDF ติดตามโครงการ “เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน" ในโรงเรียน มุ่งหวังนักเรียนได้รับสารอาหารเพียงพอ 

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคณะครู ในโอกาสติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน” ปี2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากบริษัทเดอเบล จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทยภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP รวมทั้งได้จัดเวิร์คช้อปการทำเกษตรอย่างง่าย การทำเกษตรแนวใหม่ โทษของการใช้สารเคมีและวิธีป้องกัน เป็นต้น ให้กับนักเรียนอีกด้วยโครงการ “เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนที่ร่วมโครงการมีผักปลอดสารพิษป้อนเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบครันที่เป็นผลิตผลจากแปลงเกษตรอินทรีย์ เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน จนเกิดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นด้านเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนเป้าหมาย และมุ่งหวังให้ชุมชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ที่สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครัวเรือนที่จะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และชุมชนที่ยั่งยืน

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255ของประเทศไทยที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยองค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์กับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์www.edfthai.org โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

อนึ่งสำหรับกลุ่มธุรกิจ TCP ประกอบด้วยบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าของกลุ่ม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด รับผิดชอบในการทำตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นเจ้าของและบริหารจัดการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ และ บริษัท เดอเบล จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนาน กลุ่มธุรกิจ TCP จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยแบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม ไฮ่! เพียวริคุ และซันสแนค

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.