Header Ads

Header ADS

กฟผ. หนุนจุฬาฯ จัดแข่งอีสปอร์ตการกุศล“ROV-Chula Alumni Charity Tournament 2021’

 

กฟผ. หนุนจุฬาฯ จัดแข่งอีสปอร์ตการกุศล“ROV-Chula Alumni Charity Tournament 2021’


                นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ที่ 4จากซ้าย) มอบเงินจำนวน  200,000 บาท ให้แก่ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) (ที่ 3 จากซ้าย) สนับสนุนการแข่งขันอีสปอร์ตการกุศล “ROV-Chula Alumni Charity Tournament 2021’ โดยมี ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ประธานกรรมการจัดกิจกรรมอีสปอร์ 2564 (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางอัจฉรี เด่นสิริมงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักงานตรวจสอบภายใน กฟผ. (ที่ 6 จากซ้าย), นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างและบริการ กฟผ. (ที่ 5จากซ้าย) และนางทวิวรรณ ด่านวิไล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมงาน ณ งานแถลงข่าว “104 ปี จุฬาฯ อยู่ไหนก็คืนเหย้าได้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์     

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.