สถาบันยานยนต์พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ก้าวสู่การเป็น “องค์กรกำหนดมาตรฐาน ประเภทขั้นสูง” - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สถาบันยานยนต์พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ก้าวสู่การเป็น “องค์กรกำหนดมาตรฐาน ประเภทขั้นสูง”

สถาบันยานยนต์พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ก้าวสู่การเป็น “องค์กรกำหนดมาตรฐาน ประเภทขั้นสูง”

สถาบันยานยนต์พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ก้าวสู่การเป็น “องค์กรกำหนดมาตรฐาน ประเภทขั้นสูง”

          สถาบันยานยนต์ หน่วยงานบริการด้านทดสอบมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานสากล สำหรับยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐานครั้งแรกเมื่อ 22 ม.ค. 2546

          ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์ ได้พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ "การรับรองหมายเลขรับรองที่ทดสอบ 0094 ใบรับรองห้องปฏิบัติการ ลงนามโดย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (มอก.17025-2561)" ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้ประกาศ ออกมาใช้แทน ISO/IEC 10725:2005 (มอก.17025-2548) โดยทางห้องปฏิบัติการได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานใหม่ ที่ประกาศใช้ในการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดความมั่นใจคุณภาพและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีสาขาที่ได้รับการรับรอง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 รายการตัวอย่าง 1. สาขายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 25 รายการ เช่น มอก. 2915-2561 การทดสอบรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย (Euro IV) : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 และ มอก. 2718-2560 ถึง
          มอก. 2719-2560 การทดสอบกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 การทดสอบยางล้อแบบสูบลมสำหรับ รถยนต์ รถยนต์เชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ ตามลำดับ เป็นต้น และ 2. สาขาโยธา 25 รายการ เช่น มอก. 20-2559 การทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มอก. 1277-2555 การทดสอบก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม เป็นต้น
          พร้อมกันนี้ สถาบันยานยนต์ยังได้รับการจดทะเบียนเป็น "องค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations, SDOs) ประเภทขั้นสูง สาขาที่ 70 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ออกให้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 ลงนามโดย เลขาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" ซึ่งหมายความว่า สถาบันยานยนต์นั้นเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการจัดทำมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งขณะนี้ศูนย์ทดสอบฯ สถาบันยานยนต์อยู่ระหว่าง "การพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าในด้านความปลอดภัย สมรรถนะและพลังงาน เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานแรกสำหรับรถสามล้อ หรือ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งได้รับคำชี้แนะและแนวทางจากกองกำหนดมาตรฐานในการดำเนินการด้วยความตั้งใจว่ามาตรฐานที่ทางสถาบันยานยนต์จัดทำขึ้นนั้น จะเป็นมาตรฐานที่ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมเศรฐกิจ และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad