มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา มอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้แก่แพทย์ไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา มอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้แก่แพทย์ไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57

 

                         มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา มอบทุนการศึกษา

เพื่อส่งเสริมความรู้แก่แพทย์ไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57


กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2565 – มร. ปีเตอร์ สตรีบัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ จากซ้าย) เป็นตัวแทนของมูลนิธิวิทยาศาตร์ทาเคดา (Takeda Science Foundation) มอบทุนการศึกษาเพื่องานวิจัยและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่แพทย์ไทยจำนวน ท่าน ซึ่งเป็นทุนที่มอบต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสแก่แพทย์ไทยในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และนำความรู้กลับมาพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ยกระดับการรักษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นอีกด้วย พิธีการมอบทุนมีขึ้น ณ ห้องประชุุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ในการประชุมสามัญประจำปีของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศ. เกียรติคุณ นพ. อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ จากขวา) และ ศ. เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานอนุุกรรมการพิจารณาทุุน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถัมภ์ (ที่ จากซ้าย) ร่วมพิธีมอบทุน 

ปัจจุบัน มูลนิธิวิทยาศาตร์ทาเคดา ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการศึกษาระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นแล้วมากกว่า 200 ท่าน ตามแนวทางการดำเนินงานของ ทาเคดา บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่ยึดมั่นในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีกว่าผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

 

บุคคลในภาพได้แก่

1.     แพทย์ผู้ได้รับทุนศึกษาวิจัยและดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จากมูลนิธิวิทยาศาตร์ทาเคดา (ที่ 1 – 3 จากซ้าย)

2.     ศ. เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานอนุุกรรมการพิจารณาทุุน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถัมภ์ (ที่ จากซ้าย)

3.     ศ. เกียรติคุณ นพ. อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ จากขวา)

4.     มร. ปีเตอร์ สตรีบัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ จากซ้าย)

5.     คุณประภาพรรณ พรหมมาตร ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ จากขวา)

6.     แพทย์ผู้ได้รับทุนศึกษาวิจัยและดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จากมูลนิธิวิทยาศาตร์ทาเคดา (ที่ 1 – 3 จากขวา)


เกี่ยวกับทาเคดา

ทาเคดา เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทาเคดามุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมการรักษาเพื่อสุขภาพที่ดีและอนาคตที่สดใสของผู้คนทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.takeda.com

 

เกี่ยวกับทาเคดา ประเทศไทย

ทาเคดา ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยเป็นสาขาลำดับที่สามภายใต้แผนขยายของทาเคดาทั่วโลก กลุ่มธุรกิจหลักของทาเคดา ประเทศไทย ประกอบด้วยนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วย ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร มะเร็งวิทยา โรคหายากด้านพันธุกรรมและภูมิคุ้มกัน และ วัคซีน (ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad