Header Ads

Header ADS

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ชูผลงานปี 64 โดดเด่นท่ามกลางความไม่แน่นอน เตรียมรุกขยายฐานลูกค้า เสริมแกร่งแพลตฟอร์มอสังหาฯครบวงจร

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ชูผลงานปี 64 โดดเด่นท่ามกลางความไม่แน่นอน เตรียมรุกขยายฐานลูกค้า เสริมแกร่งแพลตฟอร์มอสังหาฯครบวงจร

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทย ประกาศผลการดำเนินงานปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564) รายได้รวม 15,613 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะยังคงยืดเยื้อและเต็มไปด้วยความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของปีจากการระบาดของสายพันธุ์ Omicron ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 2565 คาดว่าแนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทฯได้เตรียมแผนงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างแข็งแกร่งตามกลยุทธ์ One Platform พร้อมตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าในธุรกิจอสังหาฯ เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชกรรม

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปี 2564 บริษัทฯต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ แต่ FPT ก็สามารถเดินหน้าธุรกิจให้ก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆมาได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มอสังหาฯครบวงจร และกลยุทธ์การดำเนินงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ท่ามกลางความไม่แน่นอนและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนมุ้งเน้นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรในการรองรับโอกาสการฟื้นตัวของตลาด ซึ่งแสดงแนวโน้มดีขึ้นในปีใหม่นี้”

ในภาพรวมของปี 2564 FPT ยังคงความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอน และความท้าทายด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยในไตรมาสล่าสุด (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวน 4,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และมีกำไรสุทธิ 749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 396 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการรับรู้กำไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 381 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้รวม 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2564) คิดเป็น 15,613 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯยังสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ประกอบกับความสามารถในการผสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ทั้ง 3 ธุรกิจของบริษัทฯ (Synergy) และการกระจายความเสี่ยง (Diversified) ผ่านแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและยืดเยื้อ โดยเฉพาะสายพันธุ์ Omicron ที่มีอัตราการแพร่เชื้อที่รวดเร็ว ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมการขายและการตลาดได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งหนี้สินครัวเรือนที่ทรงตัวในระดับสูง ส่งผลต่อยอดปฏิเสธสินเชื่อและการตัดสินใจซื้อบ้านของลูกค้าที่ลดลง ทั้งนี้ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2564) กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม” สามารถบันทึกรายได้รวมจำนวน 11,117 ล้านบาท จากการปรับกลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ และพัฒนาสินค้าประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงบนที่มีกำลังซื้อสูง

กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล” และ กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล” ที่สร้างกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ บันทึกรายได้ที่ 2,178 ล้านบาทในปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม) โดยธุรกิจโรงงานและคลังสินค้ายังมีอัตราการเช่ารวมสูงถึงร้อยละ 86 โดยยังคงมีแนวโน้มความต้องการพื้นที่เช่าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของภาคธุรกิจในกลุ่มอีคอมเมิร์ซและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน ได้รับผลบวกจากการที่ผู้ประกอบให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ และการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับอานิสงส์ของสถานการณ์โควิด ทำให้มีความต้องการพื้นที่เช่าคลังสินค้าระยะสั้นที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่ายังคงรักษาอัตราการเช่าได้ในระดับสูงกว่าร้อยละ 90 โดยมุ่งให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การบริหารสัญญาเช่าอย่างยืดหยุ่น ร่วมกับการให้บริการอาคารสำนักงานเกรดเอคุณภาพสูงในย่านธุรกิจใจกลางเมือง

“สำหรับปี 2565 FPT จะเดินหน้าสู่การเป็นแบรนด์อสังหาฯครบวงจรชั้นนำของประเทศ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โดยในปีนี้ บริษัทฯ เตรียมพร้อมที่จะสร้างการเติบโตด้วยการขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ” นายธนพล กล่าวเสริม

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านการเงิน รอบระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม)

ผลงานดำเนินงานด้านการเงิน รอบระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม)  2564 (ล้านบาท)  2563 (ล้านบาท)  เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)  เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) Y-o-Y
รายได้รวมสุทธิ15,61320,104-4,491-22.3
– รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์11,11714,112-2,995-21.2
– รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ2,1782,630-452-17.2
– รายได้อื่นๆ2,3183,362-1,044-31.1
กำไรสุทธิ1,8692,980-1,111-37.3

ผลงานดำเนินงานด้านการเงินรอบปฏิทิน ไตรมาส4/2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

ผลงานดำเนินงานด้านการเงินรอบปฏิทิน ไตรมาส 4/2564 (ตุลาคม – ธันวาคม) (ล้านบาท)
รายได้รวมสุทธิ4,043
– รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์2,744
– รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ560
– รายได้อื่นๆ739
กำไรสุทธิ749

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.