ซันสวีท จับมือ ซินเจนทา พัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ลุยตลาดเอเชียแปซิฟิก สร้างความยั่งยืนให้เกษตรกร - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ซันสวีท จับมือ ซินเจนทา พัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ลุยตลาดเอเชียแปซิฟิก สร้างความยั่งยืนให้เกษตรกร

ซันสวีท จับมือ ซินเจนทา พัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ลุยตลาดเอเชียแปซิฟิก สร้างความยั่งยืนให้เกษตรกร


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานตราสินค้า KC ร่วมกับ ซินเจนทา บริษัทชั้นนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรเพื่ออาหาร ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร พร้อมเปิดตลาดการค้าใหม่ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก รักษาตำแหน่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดหวานอันดับ 1 ของโลก

นายมาโนช สิตานี ผู้จัดการภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก บริษัท ซินเจนทา จำกัด และ ดร. องอาจ กิตติคุณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ทั้งในด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และงบประมาณ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดร. องอาจ กิตติคุณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทยให้มีโอกาสเติบโตในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกันในอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ต่อยอดเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เพาะปลูก เกษตรกรผู้ปลูก โรงงานแปรรูป ผู้ขนส่งและจัดจำหน่าย การตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รักษาตำแหน่งของประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกข้าวโพดหวานเป็นอันดับ 1 ของโลกไว้ได้”

ทั้งนี้ ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานเป็นอันดับ 1 ของโลกตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2561 สามารถส่งออกได้มากถึง 5.3 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 7.9 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ด้านปริมาณการส่งออกร้อยละ 8.65 และด้านมูลค่าการส่งออกร้อยละ 3.84 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่าปี พ.ศ. 2562 เนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศมีประมาณ 237,700 ไร่ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.23 ประมาณ 7,929 ไร่ และผลผลิตรวมลดลงเหลือ 5.2 แสนตัน หรือลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.76 เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งมีน้อยกว่าปีที่แล้ว ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมทั้งปัญหาการดูแลคุณภาพผลผลิต เฝ้าระวังโรค และแมลงที่ระบาดในบางพื้นที่ เช่น โรคใบลาย โรคใบไม้ หนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต

ด้าน นายมาโนช สิตานี ผู้จัดการภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก บริษัท ซินเจนทา จำกัด บริษัทชั้นนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรเพื่ออาหาร กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างซินเจนทา กับ ซันสวีท ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินงานตามแผนงานการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตรกรรม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดหวาน และเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตอย่างมั่นคง ขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพหรือมีความต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่ม”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และร่วมกันแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาตลาดการค้าใหม่ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ของ พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ นางสาววัชรีภรณ์ พันธ์ภูมิพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนทางธุรกิจ ซินเจนทา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของซินเจนทา บริษัทชั้นนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรเพื่ออาหาร จึงทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จะสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้เป็นอย่างดี โดยมีนวัตกรรมการเพาะปลูกที่สามารถเพิ่มผลผลิต ลดความสูญเสีย ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการดูแลติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และปกป้องสิ่งแวดล้อม”

การลงนามดังกล่าวได้มีคณะผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เป็นประธานการลงนาม พร้อมกล่าวแสดงความยินดีว่า “เป็นการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนตลอดห่วงโซ่ทั้งระบบ ช่วยสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานทุกฝ่าย แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกอยู่แล้ว แต่ต้องพัฒนาตลอดเวลา ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมให้การสนับสนุนและยินดีช่วยเหลือภาคเอกชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และการประกอบธุรกิจของให้เติบโตควบคู่กันอย่างยั่งยืน”
ดร. องอาจ กิตติคุณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
นายมาโนช สิตานี ผู้จัดการภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก บริษัท ซินเจนทา จำกัด
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เป็นประธานการลงนาม 
เกี่ยวกับซินเจนทา : www.syngenta.co.th
บริษัทซินเจนทาหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส ปัจจุบันมีพนักงานซินเจนทากว่า 27,000 คนในประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก เป้าหมายหลักขององค์กรซินเจนทาคือมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและอย่างเท่าเทียมทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล เพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรรม ปกป้องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรโลก ภายใต้พันธกิจ “นำศักยภาพของพืชสู่ชีวิต” (Bringing Plant Potential to Life)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad