เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2563 (รุ่นที่ 18) - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2563 (รุ่นที่ 18)

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2563 (รุ่นที่ 18)

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2563 (รุ่นที่ 18)

          โครงการ Polymer Technology Summer Camp มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี ยาง และพอลิเมอร์ ตลอดจนการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

          กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทางด้านเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีประยุกต์, วัสดุศาสตร์, วัสดุพอลิเมอร์, เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีวัสดุ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการฝึกประสบการณ์เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 เวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 น. – 17:00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และตามประกาศวันหยุดของบริษัท สถานที่ฝึกปฏิบัติที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ซ.รามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ทั้งนี้จะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและประกาศผลในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.elastomer-polymer.com และ Facebook: Polymer Summer camp
          ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารการสมัคร
          คุณนุชสราวดี แวดอุดม (พี่นุช) ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
          บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
          เลขที่ 18 ซอยรามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
          (สมัครโครงการ Polymer Technology Summer Camp)
          โทร. 02-3755197 ต่อ 279 โทรสาร 02-7321778
          E-mail: nuchsarawadeew@cheminno.co.th
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
          รีบสมัครด่วนจำนวนจำกัด!
!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad